موج http://cborzu.mihanblog.com 2018-12-08T18:57:21+01:00 text/html 2018-11-28T19:30:40+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو ناو کیهانی سایوز ام.اس-۱۱ به حلقه اتصالی موشک متصل شد http://cborzu.mihanblog.com/post/1066 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">روابط عمومی شرکت صنایع موشکی و فضایی "انرگیا" اعلام کرد که متخصصان این شرکت در بایکونور کار پیکره‌بندی ناو کیهانی سایوز ام.اس-</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> به حلقه اتصالی موشک سایوز-اف.گ را در ساختمان </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">۲۵۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> فضایی بایکونور با موفقیت به پایان رساندند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">این حلقه جزء اصلی رهاسازی سفینه در مدار زمین از طبقه نهایی موشک سایوز اف.گ بشمار می‌رود. به همین دلیل اتصال آن با سفینه سایوز از حساسیت ویژه برخوردار است.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97090602675/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-28T19:28:00+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو کاوشگری که به رویاپردازی‌های مریخی پایان داد http://cborzu.mihanblog.com/post/1065 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">قرن‌ها دانشمندان تصور می‌کردند مریخ سیاره‌ای است در آن حیات وجود دارد. بر خلاف ناهید، بهرام با تلسکوپ قابل مشاهده بود. رنگ سطح مریخ از دید زمینیان متغییر بود و همین امر باعث می‌شد ستاره شناسان تا مدت‌ها تصور کنند این تغییرات در اثر آب شدن یخ‌های قطبی در فصل بهار و جاری شدن رودخانه‌ها به سوی خط استوا و در نتیجه روییدن گیاهان است اما این رویاهای دور و دراز با رسیدن مارینر-</span><span lang="FA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"> به نزدیکی مریخ و فرستادن عکس از سطح آن به کلی از بین رفت</span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مارینر-</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> در </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">۲۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> نوامبر </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">۱۹۶۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> با موشک اطلس-آجنا از کیپ کاناورال به فضا پرتاب شد. این سفینه </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">۲۶۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> کیلوگرمی پس از چند مانور و اصلاح مسیر در اطراف زمین که آخرین آن در </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> دسامبر </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">۱۹۶۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> انجام گردید راهی محدوده سیاره مریخ شد و توانست پس از </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">۲۲۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> روز در </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">۱۴</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ژوئیه </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">۱۹۶۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> از </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">۹۸۴۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> کیلومتری مریخ عبور کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97090602740/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-28T19:22:57+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو فعالیت همه‌جانبه روسکاسموس برای ایجاد علاقه جوانان به فناوری‌های فضایی http://cborzu.mihanblog.com/post/1064 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سازمان فضایی روسیه در یک برنامه فعال به دنبال ایجاد علاقه در جوانان و نوجوانان این کشور به فناوری فضایی است. با همین هدف،‌ نمایشگاهی تا 30 نوامبر 2018 در سن‌پترزبورگ با حمایت روسکاسموس، توسط موزه ملی سالکوفسکی، موسسه تحقیقات فضایی آکادمی علوم فدراسیون روسیه، موسسه بررسی مسایل پزشکی و زیست شناسی و چند نهاد روسی دیگر برگزار می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اهداف این نمایشگاه عبارتند از: ایجاد محبوبیت برای صنعت فضانوردی، آشنایی دانش‌آموزان، جوانان و نوجوانان با تاریخ فضانوردی، دستاوردهای علمی و عملی جدید و نشان دادن چشم انداز اکتشاف‌های فضا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.isna.ir/news/97090703070/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-21T08:25:08+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو همراه با کیهان‌نوردان از "بایکونور" تا ایستگاه فضایی بین‌المللی http://cborzu.mihanblog.com/post/1063 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">تا چند روز دیگر قرار است ناو کیهانی سایوز ام.اس-</span><span lang="FA" style="">۱۱</span><span lang="AR-SA" style=""> با سه سرنشین راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شود. حتما بارها در رسانه‌ها خبر پرتاب یک ناو کیهانی سایوز و خبر سفر کیهان‌نوردان به ایستگاه مداری را خوانده‌اید اما به احتمال زیاد مطلع نیستید که بر گروه فضانوردان از زمان سوار شدن به سفینه تا رسیدن به ایستگاه فضایی چه می‌گذرد و چگونه یک سفینه سایوز در پایگاه پرتاب‌های فضایی بایکونور آماده و سپس به مدار زمین و سپس به ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌رسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در این مطلب، شما را با مراحل مختلف آماده‌سازی موشک و سفینه، همچنین قرار گرفتن در مدار و اتصال به ایستگاه مداری آشنا می‌کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">یک ساعت و </span><span lang="FA" style="">۴۵</span><span lang="AR-SA" style=""> دقیقه قبل از پرتاب، فضانوردان وارد ناو می‌شوند. در داخل ناو هر کدام از آنها در جای خود قرار گرفته و یا تسمه‌های ویژه بسته می‌شوند. در این مرحله، آزمایش سامانه‌های بخش فرودی و اتصال سامانه حیاتی لباس به ناو صورت می‌گیرد. یک ساعت و سی دقیقه قبل از پرتاب، در ناو بسته شده و آزمایش آغاز می‌شود. نیم ساعت بعد سامانه کنترل موشک و سیستم ژیروسکوپ به کار می‌افتد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97083015060/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-21T08:20:31+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو رئیس سازمان فضایی روسیه: شاید فرمانده نخستین گروه اعزامی به ماه یک زن باشد http://cborzu.mihanblog.com/post/1062 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دیمیتری راگوزین رئیس سازمان فضایی روسیه روسکاسموس گفت: این امکان وجود دارد که یک زن فرمانده نخستین گروه اعزامی روسیه به ماه باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دیمیتری راگوزین در یک کنفرانس مطبوعاتی اختصاص داده شده به بیستمین سالگرد فعالیت ایستگاه فضایی بین‌المللی در پاسخ به این سوال که چرا تعداد فضانوردان زن در این ایستگاه کمتر از مردان بوده به خبرنگاران گفت: ما هیچ رویکرد جنسیتی برای انتخاب فضانوردان نداریم. حرفه‌ای بودن برای ما مهم است. در آینده نیز این رویه را ادامه می‌دهیم و احتمال دارد که فرمانده نخستین گروه اعزامی روسیه به ماه یک زن باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">رئیس روسکاسموس تاکید کرد که کلید انتخاب فضانوردان ویژگی‌های حرفه‌ای و شخصی آنهاست و نه جنسیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97083015120/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-17T19:17:15+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی: به ناو کیهانی "سایوز" اطمینان داریم http://cborzu.mihanblog.com/post/1061 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">فضانوردان اعزامی به ایستگاه فضایی بین‌المللی می گویند کار سامانه نجات اضطراری در حادثه ماه اکتبر قابل اطمینان بودن سفینه سایوز را نشان داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اولگ کانوننکو فضانورد روس، دیوید سنت ژاک فضانورد کانادایی و آن مک کلاین فضانورد آمریکایی که قرار است در </span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="AR-SA" style=""> دسامبر به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر کنند پس از پایان امتحانات در شبیه سازهای سفینه سایوزو بخش روسی ایستگاه فضایی بین‌المللی در جمع خبرنگاران دعوت شده به مرکز آموزش فضانوردان در شهرک ستاره‌ای در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.isna.ir/news/97082612507/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-16T19:21:18+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو روسیه قصد دارد با کاوشگر خودکار ماه را مطالعه کند http://cborzu.mihanblog.com/post/1060 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">رئیس سازمان فضایی روسیه(روسکاسموس) می‌گوید روسیه، به عنوان بخشی از برنامه خود در زمینه مطالعات بر روی کره ماه، قصد دارد از کاوشگری خودکار در سطح ماه استفاده کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">براساس گفته دیمیتری راگوزین رئیس سازمان فضایی روسیه، ایجاد یک پایگاه که فضانوردان به شکل بلند مدت در آن فعالیت داشته باشند، مورد نظر روسیه نیست، اما فضانوردان می‌توانند بطور دوره‌ای در آن اقامت کنند و ضمن بازدید از دستگاهها، بر کار کاوشگران خودکار نیز نظارت داشته باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">او خاطرنشان کرد که این کار جاه‌طلبانه و پر مسئولیت‌تر از آن چیزی خواهد بود که آمریکا در برنامه آپولو طی دهه‌های 60 و 70 انجام داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97081808378/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-16T19:17:47+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو سالروز آغاز یک ماراتن فضایی http://cborzu.mihanblog.com/post/1059 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">روز 16 نوامبر 1973 یک سفینه از نوع آپولو سکوی شماره 39-ب مرکز فضایی کاناورال به مقصد ایستگاه فضایی اسکای‌لب را با سه سرنشین ترک گفت تا سفر رکوردشکنی را آغاز کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در پی لغو آخرین ماموریت‌های آپولو، کارشناسان ناسا با انجام تغییراتی در موشک ساترن-5 آزمایشگاه فضایی اسکای لب را با هدف بررسی تاثیرات محیط فضا بر روی فضانوردان و مطالعه دقیق‌تر خورشید به وسیله تلسکوپ‌هایی در نورهای ماورای بنفش، هیدروژن آلفا و اشعه ایکس ساختند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اسکای‌لب نخستین و تنها ایستگاه مداری آمریکا، یک آزمایشگاه مداری بزرگتر از ایستگاه فضایی روس‌ها یعنی سالیوت بود و حدود 90 تن وزن، 36 متر طول و 361 متر مکعب فضای مفید داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سه گروه 3 نفره فضانوردان در اسکای لب اقامت کردند و رکورد های جدیدی در پروازهای فضایی از خود به جا گذاشتند که طولانی‌ترین آنها توسط سومین گروه صورت گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97082411954/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-15T17:44:28+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو سالروز پرتاب "بوران"؛ کیهان‌پیمای ناکام http://cborzu.mihanblog.com/post/1058 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">کیهان‌پیمای "بوران"(به همان معنای بوران در زبان فارسی) در </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۱۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> نوامبر </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۱۹۸۸(۲۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> آبان </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۱۳۶۷) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">از پایگاه پرتاب‌های فضایی بایکونور راهی مدار زمین شد و </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> ساعت و </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۴۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> دقیقه بدون سرنشین در خارج از جو پرواز کرد و به زمین برگشت</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این تنها پرواز مداری سفینه‌ای بود که سال‌ها برای طراحی و ساخت آن، صدها نفر فعالیت کرده بودند. طرح اولیه "بوران" در اوایل دهه 1960 ریخته شد اما حساسیت سردمداران شوروی برای جلو افتادن در مسابقه رسیدن به ماه اجازه نداد این برنامه توسعه یابد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در دهه1970 که آمریکایی‌ها کار بر روی فضاپیمای شاتل را آغاز کردند، با توجه به کاربردهای وسیع نظامی این طرح از جمله توانایی حمل محموله‌های هسته‌ای، بوران نقش مهمی برای شوروی پیدا کرد و ساخت رقیبی برای شاتل آمریکا در دستور کار مهندسان شوروی قرار گرفت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.isna.ir/news/97082311613/" target="" title=""><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ادامه مطلب</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></a></p> text/html 2018-11-15T17:37:34+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو رابطه سفر انسان به ماه و شکستن رکورد فروش چای در چایخانه‌های تهران! http://cborzu.mihanblog.com/post/1057 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">روز 14 نوامبر 1969 سه کیهان‌نورد به نامهای کنراد، گوردون و بین، با هدف انجام دومین سفر انسان به کره ماه، با سفینه آپولو-12 سکوی پرتاب در مرکز فضایی کندی را به مقصد ماه ترک گفتند</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در زمان پرتاب آپولو 12، آسمان فلوریدا ابری بود. صاعقه دو بار به موشک بالابرنده اصابت کرد. یک بار در سی و ششمین و یک بار در پنجاه و دومین ثانیه بعد از پرتاب. ولی مشکلی ایجاد نکرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اما نکته جالب در ایران این بود که پرتاب آپولو-12 باعث گرمی بازار قهوه خانه‌ها شده بود. در آن زمان بسیاری از مردم تلویزیون نداشتند و یکی از دلایل جمع شدن مردم در قهوه خانه‌ها وجود همین جعبه جادویی بود. قهوه خانه‌ها در ساعات پخش بعضی برنامه‌های جالب و یا سریال‌های تلویزیونی شلوغ می‌شد و صاحبان قهوه‌خانه با قرار دادن تلویزیون در محل کار خود به گرمی بازارشان اضافه می‌کردند. از جمله برنامه‌هایی که در آن دوره مورد توجه مردم قرار گرفت گزارش و خبرهای مربوط به سفر فضانوردان به ماه بود. بر اساس خبر روزنامه‌های آن دوران، پخش گزارش سفر آپولو-12 منجر به شکستن رکورد فروش چای در قهوه خانه‌ها شده بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.isna.ir/news/97082211045/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-11T18:49:54+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو نقدی بر یک گفت و گو/برنامه‌ریزی در حوزه فضا باید واقعی باشد تا فضایی http://cborzu.mihanblog.com/post/1056 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">چند روز قبل مطلبی تحت عنوان " اجرای </span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="AR-SA" style=""> سناریو پیش‌شرط دستیابی ایران به اعزام فضانورد " در ایسنا منتشر شد. در این مطلب دکتر امی رییس پژوهشگاه هوافضا به استناد سند جامع هوافضا تا </span><span lang="FA" style="">۱۴۰۴</span><span lang="AR-SA" style=""> از ساخت راکت کاوش نهم، در دستور کار قرار گرفتن طرح اعزام فضانورد با پرتابگر و کپسول ایرانی طی </span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="AR-SA" style=""> سناریو صحبت کرده بودند. اگر قرار باشد وارد جزییات شویم و حرف‌های ایشان را نقد کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ شود اما مختصراً در رابطه با سخنان ایشان لازم است به چند نکته اشاره کنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به گزارش ایسنا، سیروس برزو از پیشکسوتان و روزنامه‌نگاران حوزه فناوری فضایی در یادداشتی که در اختیار اداره اخبار علمی و دانشگاهی ایسنا قرار داده است این چنین آورده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">" </span><span lang="AR-SA" style="">آنچه طی سال‌های اخیر روی داده، نشان دهنده آن است که سند جامع هوافضا بنا به دلایل مختلف قابل اجرا نیست. بررسی و تصویب مرحله نخست این سند با توجه به وضعیت هوافضای کشور در سال 90 به پایان رسید. جدای از این که باید دید این مصوبه در همان زمان آیا بر پایه واقعیت‌ها شکل گرفت یا خیر؛ کارشناسان و دست اندرکاران این فناوری به خوبی مطلع هستند که شرایط امروز ایران و نگاه مسئولان فعلی با دیدگاه‌های مسئولان در زمان تصویب این سند فاصله بسیار دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97082009444/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-11-04T14:26:11+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو دلیل سقوط ناو سایوز ام.اس-10 مشخص شد http://cborzu.mihanblog.com/post/1055 <p style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">اولگ اسکوروباگاتف رئیس کمیسیون بررسی حادثه سایوز ام.اس-10 به خبرنگاران گفت: مشکل پیش آمده در دقیقه یکصد و هجدهمین ثانیه بعد از پرتاب، تغییر شکل حسگر جداسازی مرحله اول و دوم در هنگام مونتاژ موشک در بایکونور بوده است.<br style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;">وی گفت: "دلیل جدا نشدن پوشش نازل مخزن اکسید کننده بلوک "D" تغییر شکل حسگر جداسازی به میزان خمشی شش درجه بود و این اتفاق نه در کارخانه پروگرس-سازنده موشک- و نه در راه حمل به بایکونور بلکه هنگام پیکره بندی موشک در بایکونور صورت گرفته است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;اسکوروباگاتف افزود، بررسی هیئت فنی نشان داد که گسل ایجاد شده در این حسگر فقط زمانی می‌توانست اتفاق بیفتد که موشک مذکور در قزاقستان مونتاژ می‌شد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;">وی گفت: روسکاسموس تصمیم دارد دو موشک سایوز دیگر را که برای پرتاب‌های بعدی قرار است استفاده شود مجددا جمع کند تا مشکلات مربوط به این حسگرها در آینده پیش نیاید.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-size: 15px; text-align: justify;"><a href="https://www.isna.ir/news/97081205531/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-10-20T15:32:56+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو چگونه اختراع یک مهندس آمریکایی جان فضانوردان روس را نجات داد http://cborzu.mihanblog.com/post/1054 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">روز 26 سپتامبر 1983 دو فضانورد روس به نام‌های استرکالف و تیتف در ناو خود قرار گرفتند تا به فضا پرتاب شوند اما حادثه بسیار وحشتناکی بروز کرد که اگر هوشیاری مسئولان پرتاب نبود هر دو فضانورد کشته می‌شدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">طبق برنامه پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های فضایی سال 1983 باید ولادیمیر تیتف و گنادی استرکالف در اواسط اوت با سایوزتی-10 به فضا پرتاب می‌شدند تا ناو خود را به سالیوت-7 متصل کرده و این ایستگاه را از گروه قبلی یعنی لیاخف و الکساندروف تحویل بگیرند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما مشکل باز نشدن یکی از باتری خورشیدی در جریان سفر سایوزتی-9 باعث گردید کارشناسان موسسه انرگیا تا انجام آزمایش و یافتن دلیل این اشکال، به سفینه بعدی اجازه پرواز ندهند. به هر حال پرتاب سایوزتی-10 به 26 سپتامبر موکول شد و دو کیهان نورد یک ماه تمرین و آموزش اضافه داشتند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97070302091/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-10-20T15:30:06+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو گزارش مصور از موزه ملی تاریخ فضانوردی در شهر کالوگا http://cborzu.mihanblog.com/post/1053 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">موزه ملی تاریخ فضانوردی موسوم به سالکوفسکی، در شهر کالوگا، زادگاه کنستانتین سالکوفسکی پیشگام دانش موشک سازی قرار دارد و یکی از بزرگترین موزه‌های سرپوشیده جهان به شمار می رود. سنگ بنای این موزه در 13 ژوئن 1961 توسط یوری گاگارین گذاشته شد و به عنوان نخستین موزه فضانوردی جهان در 3 اکتبر 1967 گشایش یافت. این موزه در هر سال بیش از 100 هزار بازدیدکننده دارد و در آن 127 نفر کار می‌کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">نمایشگاه موزه شامل دو بخش است. بخش اول به ایده‌ها و تحقیق‌های تسالکوفسکی دانشمند بزرگ و نظریه پرداز فضانوردی اختصاص داده شده است و یک مدل از موشک طراحی شده توسط او همچنین نسخه‌های کار علمی او به نمایش گذاشته شده است و قسمت دوم شامل نمونه‌هایی از موتور موشک‌ها, کاوشگران, لباس‌های فضایی, ناوهای کیهانی فضایی همچنین نمونه‌های گرد و غبار ماه است. در خارج از موزه یک پارک است که شامل راکت های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> R-7 </span><span lang="AR-SA" style="">می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97070301476/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-10-14T18:19:55+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو روس‌ها هم برای بردن گردشگر به مدار ماه دست به کار شدند http://cborzu.mihanblog.com/post/1052 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">یک منبع خبری در شرکت روسی صنایع موشکی و فضایی "انرگیا" آمادگی این شرکت برای ارائه خدمات پروازی در مدار ماه را اعلام کرد. به گفته وی، انرگیا آماده است در چارچوب یک برنامه سفر به مدار ماه با استفاده از ناو کیهانی سایوز به گردشگران خدمات ارائه دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="">وی گفت با توجه به شرایط موجود, بلیط سفر به ماه برای هر گردشگر که در سال‌های قبل 120 میلیون دلار اعلام شده بود به حدود 150 تا 180 میلیون دلار افزایش خواهد یافت که البته امری طبیعی است. در گذشته نیز شاهد چنین افزایش قیمت در مورد گردشگران بودیم بطور مثال هلن شارمن با 12 میلیون دلار به میر سفر کرد, دنیس تیتو برای پرواز به ایستگاه فضایی بین‌المللی 20 میلیون دلار پرداخت اما نرخ بلیط سارا برایتمن، خوانندۀ انگلیسی 52 میلیون دلار تعیین شده بود.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97070200823/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p>