موج http://cborzu.mihanblog.com 2017-11-17T16:47:54+01:00 text/html 2017-11-17T13:07:21+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو پرتاب ماهواره امنیتی برای بار دوم به تعویق افتاد http://cborzu.mihanblog.com/post/623 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پرتاب ماهواره امنیتی برای بار دوم به تعویق افتاد و شرکت "اسپیس‌ایکس" پس از دو بار تعویق پرتاب ماهواره امنیتی دولت آمریکا اعلام کرد بامداد فردا ماهواره امنیتی "زوما" را به فضا پرتاب می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، این ماهواره امنیتی متعلق به شرکت نورتروپ گرومن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">است، که در زمینه دفاع هوافضایی فعالیت می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">هیچ جزئیاتی از ویژگی‌های فنی ماهواره زوما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">منتشر نشده و مطمئنا منتشر نیز نخواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این ماهواره قرار است در مدار پایینی زمین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(LEO) </span><span lang="AR-SA" style="">که تا ارتفاع </span><span lang="FA" style="">۲۰۰۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">کیلومتری را شامل می‌شود قرار بگیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="">معروف‌ترین ساکن این مدار، ایستگاه فضایی بین‌المللی است که در ارتفاع </span><span lang="FA" style="">۴۵۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">کیلومتری سطح زمین قرار داشته و هر </span><span lang="FA" style="">۹۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">دقیقه یک بار به دور زمین می‌گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اسپیس‌ایکس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">همانند تمام پرتاب‌های خود از موشک قابل بازیابی فالکون </span><span lang="FA" style="">۹</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">استفاده خواهد کرد و طبق اعلام مسئولان این شرکت بخش پیشران موشک فالکون </span><span lang="FA" style="">۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">حدود </span><span lang="FA" style="">۱۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">دقیقه پس از پرتاب به زمین بازخواهد گشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در سال جاری اسپیس‌ایکس، </span><span lang="FA" style="">۱۶</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">موشک فالکون</span><span lang="FA" style="">۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">را پرتاب کرده است که تمام این پرتاب‌ها موفقیت‌آمیز بوده است و به علاوه در </span><span lang="FA" style="">۱۳</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">مورد موفق به فرود آوردن بخش پیشران موشک‌های خود شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">قرار بود این موشک بامداد پنجشنبه به فضا پرتاب شود اما به دلیل مشکلات فنی و نیاز به بازبینی داده‌ها دو بار پرتاب آن به تعویق افتاده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="">این پرتاب ساعت </span><span lang="FA" style="">۴:۳۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">بامداد فردا از پایگاه فضایی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">کندی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">در فلوریدا انجام خواهد شد و البته امکان تعویق مجدد آن وجود دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-11-17T10:50:01+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو در دایره قسمت، اوضاع چنین باشد؟ پس جایگاه عدالت کجاست؟ http://cborzu.mihanblog.com/post/622 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">امروز را با ناله های دخترم آغاز کردیم. ناله هایی که ناشی از درد مشکل کلیه است و او این درد طاقت فرسا را سال هاست مردانه تحمل می کند و به ندرت ناله اش را می شنویم</span><span lang="FA" style="">،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">تنها در آن زمان هایی که دیگر توان تحمل درد از فشردن دندان هایش به هم بیشتر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این یادگار سال های خدمتم در دیواندره کردستان است. سال هایی که هر ساعتش همراه بود با تحمل مصیبت های مختلف از حمله های روزانه و شبانه گروهک ها گرفته تا زندگی در بیغوله هایی به اسم خانه سازمانی، از انفجار موتورخانه آب شرب شهر در تابستان تا قطع سوخت رسانی در زمیتان های سرد و از همه بدتر کج اندیشی و دگماتیسم آنانی که مدیران ما بودند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در یک زمستان که سرمایش باورنکردنی است، به دلیل نرسیدن سوخت، شب هایی را با پیچیدن پتو های سربازی به دورمان به صبح رساندیم. دخترم در آن زمان نوزادی بیش نبود. در بیغوله ای که به اسم خانه سازمانی به ما داده بودند از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم بودیم و باید در خانه آب گرم می کردیم و خودمان را در اتاقی که هم آشپزخانه بود و هم اتاق خواب و هم پذیرایی!! می شستیم. نبود سوخت برای بخاری، باعث شد که در زمستان بسیار سرد و سرمای چندین درجه زیر صفر، مجبور شویم به حمامی برویم که فاصله زیادی با خانه داشت و این شرایط باعث شد کلیه دخترم صدمه بخورد. سال ها برای معالجه اش کوشش کردیم و متاسفانه نتیجه ای نداد نیازی نیست از وضعیت دارو و درمان بگویم که همه می دانند و از بی وجدانی پزشکانی که روزانه 4 تا 6 آمپول جنتامایسین به کودکی 3-4 ساله تجویز کردند و یکی از کلیه هایش را به کارآیی نزدیک به صفر رساند و اینک هر چند ماه یک بار بخصوص با نزدیک شدن فصل سرما، باید این درد جانکاه را تحمل کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در اوایل دهه 1360 من و خانواده ام و گروهی دیگر برای حرکتی فرهنگی داوطلبانه به کردستان رفتیم. در دیواندره هر دو-سه شب یک بار خانه های ما مورد تهاجم گروهک ها قرار می گرفت و خانواده های ما با ترس و لرز صبح را به شب می رساندند. در همین خانه ها بود که شبی گروهک ها توانستند وارد شوند یوسف پور رئیس آموزش و پرورش دیواندره را به شکل فجیعی شهید کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">من بعد از دوسال مقاوت نه در برابر گلوله ها و حملات گروهک ها که به دلیل تنگ نظری ها و کج فهمی های رئیس آموزش و پرورش دیواندره که از دوستان آقای فانی مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان بود (نمی توانم پا روی حق بگذارم، البته انسان بسیار شریفی هم بود اما فاقد مدیریت و توان فهم کافی از شرایط) کردستان را ترک کردم. آن اقامت دو ساله در دیواندره بلا های مختلفی در زندگی من به یادگار گذاشت از جمله مشکل کلیه دخترم که هنوز زجر می کشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">از آقای جعفر که رئیس ما بود خبری ندارم و او را به خاطر باطن خوبش دوست دارم گرچه مدیریت بسته و ضعیف او رنج های زیادی را بر من و دیگر نیرو های فرهنگی تحمیل کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اما مدال خدمات و جانبازی فرهنگیان اعزامی به کردستان بعدا بر سینه جناب فانی نصب شد و در سال های بعد به سمت های مختلفی منصوب شدند از جمله معاونت وزیر و مزارت آموزش و پرورش.&nbsp; آنطور که شنیده ام جنابشان که ما را در آن سال ها مرتبا به صبر و تقوای الهی نصیحت می فرمودند اینک جدای خانه ای در خور شان وزیری شان، ویلایی میلیاردی در لواسان دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خوب قسمت چنین است که نصیب من و امثال من این باشد و سهم ایشان و امثال ایشان آن!</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">جام می و خون دل هر یک به کسی دادند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در دایره قسمت، اوضاع چنین باشد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما سوال من این است که آیا با چنین تقسیمی آیا واقعا باید اوضاع چنین باشد و این عدالت است؟</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2017-11-17T09:50:02+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو آیا گوش شنوایی وجود دارد؟ تنگ نظری ها و انحصار طلبی ها تا به کی؟ http://cborzu.mihanblog.com/post/621 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">چند هفته قبل به همت رایزنی فرهنگی ایران در مسکو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">همایش سراسری استادان زبان و ادبیات فارسی در فدراسیون روسیه با حضور اساتید زبان فارسی از مناطق مختلف روسیه بر پا شد. مطالعه مطالب و سخنرانی های ارائه شده در این همایش غم سنگینی را بر دلم نشاند بخصوص بعد از آن که بر حسب اتفاق، کارنامه فعالیت های سه ماهه قریب 12 سال پیش در دانشگاه دولتی آستراخان را در بایگانی رایانه ام یافتم و مطالعه کردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">آن سال ها مشغول آموزش زبان فارسی در آستراخان بودم و طرح ها و روش هایی ابتکاری را به اجرا درآوردم که باعث شد دانشجویانم مکررا در المپیاد های زبان فارسی در روسیه توانسته بودند از رقبای صاحب ادعا و قدرتمندی مثل دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو و سن پیترزبورگ با دهها سال تجربه زبان آموزی و داشتن استادان نام آوری که هر کدام به اصطلاح غولی در کار خود بشمار می رفتند، سبقت بگیرند و مقام های اول را از آن خود کنند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">در همایش فعلی از برنامه هایی به عنوان "طرح و پیشنهاد" سخن به میان آمد که 12 سال قبل، من اجرا کرده و ثمره اش تربیت فارسی دانانی است که &nbsp;امروز به عنوان مسئولان رده مختلف وزارت امور خارجه روسیه، سرکنسول های متعدد روسیه در ایران، وابستگان بازرگانی روسیه در ایران، استادان زبان فارسی در دانشگاه های روسیه و ... مشغول به کار هستند. کسانی که محبت ها و رفتار های دوستانه من باعث شده به ایران و ایرانی علاقمند باشند و از سر علاقه به مردم و سرزمین ایران روابط را گسترش دهند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">بسیاری از طرح و حرف های این همایش، به استناد سند های موجود، نه فقط در بایگانی من بلکه در بایگانی (بخوانید انبار اسناد زیرخاکی) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در آن سال ها به اجرا درآمد و باعث تعجب است که آقایان بعد از 12 سال تازه آنها را به عنوان راه توسعه زبان فارسی در روسیه مطرح می کنند! <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">یاللعجب سازمان به اصطلاح فرهنگ و ارتباطات اسلامی &nbsp;از یک سو با تنگ نظری، نداشتن انگیزه و... باعث افت کیفی و کمی توسعه زبان فارسی در روسیه شده و از سوی دیگر شعار توسعه زبان می دهد!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">آن روز ها که &nbsp;تنها یک سازمان مسئولیت گسترش زبان فارسی در خارج از مرز ها را بر عهده داشت اوضاع آن قدر نابسامان بود که طرح های گسترش زبان فارسی با تمام توانایی و نمونه های عینی به بایگانی سپرده می شد وای بر امروز که چند نهاد و سازمان متولی آشپزی این کار شده اند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">البته در مورد این همایش و نمونه های مشابه اش نیازی به گفتن نیست که با وجود متولیانی از این دست و نابسامانی های موجود، آب در هاون کوبیدن را می توان موثر تر دانست تا چنین نشست ها.</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-11-16T13:38:50+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو روابط ایران و اپسکو: لازمه‎ توجه جدی با توجه به شرایط کنونی کشور http://cborzu.mihanblog.com/post/619 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">مهلت دو ساله‌ ریاست بر شورای سران اپسکو که در اختیار ایران بود تمام شد و پس از نشست اخیر این شورا، مغولستان ریاست بعدی شورای اپسکو را به عهده گرفت. باتوجه به شرایط فعلی و تحریم‌های اعمالی بر ضد ایران و همچنین هزینه‌بر بودن فعالیت‌های فضایی، استفاده از همکاری با اپسکو و کشورهای عضو آن فرصتی مناسبی به شمار می‌رود. فرصتی همچون همکاری با کشوری مانند چین که شانه به شانه در کنار ابرقدرت‌های فضایی به پیش می‌رود و ادعا دارد که در آینده‌ای نزدیک، گوی سبقت در فناوری و کاوش فضایی را در اختیار خود می‌گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ادامه مطلب</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2017-11-16T13:35:19+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو چرا آپولو به ماه برنگشت؟ http://cborzu.mihanblog.com/post/618 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">می‌گویند حاج میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه قاجار علاقه بسیاری بر حفر قنات داشت. ازجمله یک‌بار گروهی را در یکجا مأمور کندن قنات کرده بود. یک روز که برای بازدید یکی از قنات‌ها رفته بود سر مقنی به او گفت در این محل به آبی برسیم. حاجی گفت: ”به کار خود ادامه بدهید و ناامید نباشید“. چند روز بعد، دوباره حاجی به سراغ آن چاه رفت و از نتیجهٔ حفاری سؤال کرد. سر مقنی در جواب حاجی گفت: ”همان‌طور که پیش‌ازاین هم گفتم، کندن این چاه در این محل، بی‌حاصل است و به آب نخواهیم رسید“.دفعهٔ سوم که حاجی برای بازدید رفت مقنی گفت: ”حضرت صدراعظم! این چاه، برای شما آب ندارد“ و حاج میرزا آقاسی پاسخ داد اگر برای من آب نداشته باشد، برای تو که نان دارد کارت را بکن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!“</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">حال حکایت ماجرا برنامه آپولو است که هر جند وقت یک‌بار آن را علم می‌کنند که نبوده یا به دلیل مرموزی ناتمام تعطیل‌شده و از این قبیل حرف‌های بی سند و مدرک. متأسفانه این نوع مطالب به‌سرعت در تارنماها منعکس می‌شود درصورتی‌که می‌بینیم در کل تارنماهای علمی و غیرعلمی، کمتر تحلیلی بر وقایع واقعی فناوری فضایی وجود دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ازجمله مطالبی که به‌تازگی سر از دنیای مجازی و تارنماهای ایرانی درآورده است مطلبی است تحت عنوان "مأموریت آپولو 17 و ماجرای مرموز عدم بازگشت انسان به ماه" و در آن این سؤال مطرح‌شده که "چرا انسان دیگر هرگز به ماه بازنگشت و علت اجرایی نشدن مأموریت‌های بعدی آپولو چه بود؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://espash.ir/news/4985/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-11-16T13:33:32+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو طرح جداسازی اضطراری کپسول اوریون توسط ناسا رونمایی شد! http://cborzu.mihanblog.com/post/617 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دانشمندان ناسا از طرح جداسازی اضطراری کپسول اوریون رونمایی کردند. این طرح جدید، امنیت مسافران را در مأموریت‌های فضایی تضمین خواهد کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">آژانس فضایی ناسا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (NASA) </span><span lang="AR-SA" style="">درحال‌توسعه یک کپسول فضایی بانام «اوریون» است که سرانجام می‌تواند چهار فضانورد را به مدار نزدیک زمین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Low Earth Orbit) </span><span lang="AR-SA" style="">و یا فراتر از آن برساند. اگر در طول این مأموریت اتفاق پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد، سیستم جداسازی اضطراری کپسول اوریون می‌تواند جان فضانوردان را نجات دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وسیله نقلیه چندمنظوره اوریون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Orion MPCV)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، قرار است به کمک راکت غول‌پیکر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (SLS) </span><span lang="AR-SA" style="">به فضا برسد. این راکت عظیم، قادر است نیرویی معادل 8.8 میلیون پوند را تولید کند. اگر در زمان راه‌اندازی و یا فرود، عملیات با شکست مواجه شود، راکت‌های حاوی محافظ سوخت انفجار گسترده‌ای را ایجاد می‌کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://espash.ir/news/5104/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-11-15T19:48:18+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو دولت موظف به تأمین مالی طرح های فضایی است http://cborzu.mihanblog.com/post/616 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">درسال‌های اخیر بسیاری از طرح‌های فضایی کشور به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم در رکودی چندساله مانده&nbsp; و یا&nbsp; روند تکمیل آنها در بازه زمانی طولانی رخ داده‌است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این وضعیت به قدری نگران کننده شده که مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور ؛گزارش های موجود درباره کُند شدن یا توقف طرح های کلان تحقیقاتی در عرصه های مهمی همچون هوافضا، ماهواره، هسته ای و برخی زمینه های دیگر را مایه نگرانی خواندند و تأکید کردند: «مسئولان توجه کامل کنند که این گونه طرح های مهم مطلقاً نباید کُند، نیمه تعطیل یا متوقف شود، زیرا با ایجاد خسارت علمی، دانشمندان جوان را مأیوس می کند و این خطر بسیار بزرگی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">فتح ا... امی رئیس پژوهشگاه هوافضا نیزبا تاکید این موضوع اظهار داشت : «در حال حاضر به دلیل نبود اعتبارات لازم، فعالیت‌های فضایی ایران&nbsp; از 3 سال قبل متوقف شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.»</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">درشرایطی که بسیاری از طرح های کلان فناوری در حوزه هوافضا به دلیل عدم تامین اعتبار مورد نیاز؛ متوقف شده‌، برخی راهکار استفاده&nbsp; از منابع مالی خارج از دولت مانند استفاده از نهادهای وابسته به رهبری را برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">حسن ناصح عضو هیأت علمی پژوهشگاه هوافضا درگفتگو با پایگاه خبری فضایی اسپاش&nbsp; دراین باره گفت: «استفاده&nbsp; از منابع مالی خارج از دولت مانند استفاده از نهادهای وابسته به رهبری اصلا شدنی نیست و افرادی که این موارد را بیان می‌کنند باید این موضوع را در نظر بگیرند که پروژه‌های فضایی دارای هزینه‌های بسیار بالایی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">»<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وی افزود:« تنها دولت ازعهده هزینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="">های سنگین پروژه‌های فضایی برمی‌آید، آیا وزارت‌خانه‌ای مانند وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به تنهایی می‌تواند هزینه‌ پروژه‌های فضایی را متحمل شود؟ مسلما خیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">»<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ناصح با تاکید بر اینکه طبق نقشه راه علمی کشور توسعه زیرساخت‌های علوم وظیفه قوه مجریه است، خاطر نشان کرد:« دولت موظف به انجام این کار شده و كسی نمیتواند به صورت سلیقه‌اى ارگان غیردولتى را مجبور به تامین بودجه پروژه هاى فضایی كند.»<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">منبع:&nbsp;</font></span><a href="http://espash.ir/news/5053/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="" title="">اسپاش</a></p> text/html 2017-11-14T17:15:01+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو برقراری ارتباطات ماهواره ای در مناطق زلزله زده http://cborzu.mihanblog.com/post/613 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">علیرضا نعیمی، مدیرکل بهره برداری و ایستگاه های زمینی سازمان فضایی به دنبال وقوع زلزله </span><span lang="FA" style="">۷.۳</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">ریشتری شامگاه یکشنبه </span><span lang="FA" style="">۲۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">آبان ماه استان کرمانشاه ، در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی فضایی اسپاش گفت: امرامداد رسانی از دو منظر اقدامات سازمان فضایی و خدمان فن‌آوری‌های فضایی در حال انجام است.وی افزود:«در حوزه فناوری‌های فضایی می توان با استفاده از ماهواره‌های سنجش از دور،تصاویر دقیق ماهواره‌ای را از محل حادثه دیده در جهت برآورد خسارت به دست آورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">نعیمی یادآور شد:«مقایسه تصاویر قبل و بعد از محل حادثه، آمار دقیقی ازمیزان خسارت وارده در اختیار مسئولان در جهت برنامه ریزی‌های مالی و رفع خسارت قرار می‌دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وی تصریح کرد:«سازمان فضایی ایران با برقراری ارتباط ماهواره ای از طریق "ماهواره ایرانست </span><span lang="FA" style="">۲۱" </span><span lang="AR-SA" style="">و ایجاد هماهنگی لازم با سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور، پهنای باند ماهواره ای جهت ارائه خدمات به آسیب دیدگان این حادثه در اختیاراین سازمان قرار داده‌است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/5099/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-11-13T17:25:56+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو همدرت هستم هموطن http://cborzu.mihanblog.com/post/612 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rb41_172657_553.jpg" alt=""> text/html 2017-11-13T11:57:57+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو ماهواره سنجشی قدرتمند روسیه آماده پرتاب از واستوچنی http://cborzu.mihanblog.com/post/611 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سخنگوی روسکاسموس اعلام کرد ماهواره "کامپوس-ب" با هواپیما به فرودگاه ایگناتف آمور واقع در پایگاه پرتاب‌های فضایی واستوچنی رسید و تحویل کارشناسان مربوطه شد تا برای آزمایش تجهیزات و آماده‌سازی جهت پرتاب آماده شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ماهواره‌های روسی سنجش از راه دور زمین و نظارت در امور اضطراری کامپوس-ب شماره 3 و شماره 4 بار اصلی برای سومین پرتاب از واستوچنی است. این ماهواره‌ها به‌عنوان بخشی از مجموعه فضایی"کامپوس" که توسط "شرکت سامانه‌های نظارت فضایی، سامانه‌های کنترل اطلاعات و الکترومکانیکی" طراحی و ساخته‌شده، فعالیت خواهند کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/5080/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%86%D9%86%DB%8C" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-11-12T20:00:48+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو چند گام دیگر تا همراهی ایران با فناوری‌های فضایی دنیا http://cborzu.mihanblog.com/post/610 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">رئیس مرکز ملی فضایی ایران معتقد است که اگر کمی تلاش ایران در حوزه تولید محصولات فضایی بیشتر شود، می‌توانیم همگام با فناوری‌های فضایی دنیا حرکت کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی ایران در خصوص پیشرفت‌های فضایی کشور، گفت:«پس از جنگ در تمام زمینه‌های فضایی در عالی‌ترین سطح پیشرفت کرده‌ایم و به یک کشور منحصربه‌فرد در این زمینه تبدیل‌شده‌ایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وی افزود:«به‌طور مثال در دستگاه‌های پدافندی، ضدتانک، ضد کشتی و هوا به هوا محصولاتی تولید کرده‌ایم که شاید همگام با فناوری روز دنیا نباشد؛ ولی می‌توان گفت برخی با فناوری روز دنیا هماهنگ و برخی فاصله کمی با این فناوری‌ها دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/5075/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-11-12T04:11:55+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو تایید سلامتی دو فضانورد روس برای سفر به ایستگاه فضایی بین المللی http://cborzu.mihanblog.com/post/609 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سخنگوی مرکز آموزش فضانوردان در اطلاعیه مطبوعاتی این مرکز اعلام کرد نتایج آزمایش های پزشکی نشان دادند که آنتون اشکالپروف و سرگئی پروکوپیف نشان داد هر دونفر به لحاظ پزشکی هیچ مشکلی برای سفر به فضا ندارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">آنتون اشکالپروف قرار است به همراه اسکات تینگل (فضانورد ناسا) و نوریشیگه کانای فضانورد ژاپنی، در 17 دسامبر 2017 با ناو کیهانی سایوز ام.اس-7 راهی ایستگاه فضایی بین المللی شوند. سرگئی پروکوپیف به عنوان علی البدل در آموزش و تمرین ها اشکالپروف را دنبال می کند تا اگر تا زمان پرتاب مشکلی برای او پیش آمد جایگزین وی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">هر گروه اعزامی به ایستگاه فضایی بین المللی الزاما گروه جانشینی دارند زیرا در تاریخ فضانوردی بار ها اتفاق افتاده است که یک یا چند نفر از فضانوردان دچار مشکلات مختلفی شده اند و در صورتی که گروه جایگزین وجود نداشت، ماموریت به موقع انجام نمی شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در کنار ده ها آزمون علمی و عملی که تا زمان پرتاب از فضانوردان گرفته می شود، هر یک از اعضای گروه، چند بار قبل از پرتاب، مورد معاینه پزشکی قرار می گیرند تا در جریان سفر فضایی دچار مشکلی نشوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اشکاپلروف کیهان نورد روس، دو ماموریت فضایی دیگر در پرونده خود دارد. وی یک بار در سال 2011 با ناو کیهانی سایوز تی.ام.آ-22 راهی ایستگاه فضایی بین المللی شد و 165 روز در آن فعالیت داشت. ماموریت بعدی اشکاپلروف در سال 2014 و به عنوان فرمانده ناو کیهانی سایوز تی.ام.آ-15 ام. بود که 200 روز طول کشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/5062/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-11-12T04:09:36+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو خبر های جالب از جهان فضانوردی http://cborzu.mihanblog.com/post/608 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">برای رفع کمبودهای مالی اجرای سند هوافضا قول گرفته ایم</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">پرتاب موشک آنتاریس به دلیل وقوع مشکلات فنی به روز یکشنبه موکول شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">و خبر های جالب دیگر از جهان فضانوردی را در&nbsp;</font><a href="http://fazanews.mihanblog.com/" target="" title="">اینجا&nbsp;</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بخوانید</font></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-11-11T14:25:39+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو کنایه فیروز نادری به ساختار آموزشی ایران! http://cborzu.mihanblog.com/post/607 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چندی پیش در روستای "کفچرین" استان ارومیه یک دبیرستان دوره اول به نام "دکتر فیروز نادری" تأسیس شد. این مدرسه اولین دبیرستان دوره اول در این روستا محسوب می‌شود و تا سال گذشته تنها یک دبستان در این روستا وجود داشت. نکته جالب‌توجه در رابطه با این مدرسه این است که واکنش فیروز نادری را نیز در پی داشته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این دانشمند ایرانی ناسا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روستای کفچرین در نزدیکی ارومیه در استان آذربایجان در ایران، پیش‌ازاین هیچ کلاسی برای پایه‌های بالاتر از ششم تأسیس نشده بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://espash.ir/news/5040/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title=""><span style="color:blue">ادامه مطلب</span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> text/html 2017-11-10T18:26:49+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو چین دو ماهواره موقعیت یاب به فضا فرستاد http://cborzu.mihanblog.com/post/606 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">چین دو ماهواره دیگر به شبکه مسیریابی و موقعیت یابی خود اضافه کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">این کشور تصمیم دارد از اتکا به سیستم موقعیت یابی ماهواره ای&nbsp; جهانی بکاهد که در آمریکا قرار دارد</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.ئ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">درهمین راستا شب گذشته سه ماهواره</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Beidou-</span><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">با یک موشک</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Long March-</span><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR" style="">B </span><span lang="AR-SA" style="">از مقر پرتاب</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Xichang </span><span lang="AR-SA" style="">در ایالت سیچوان به فضا فرستاده شدند</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ماهواره های </span><span dir="LTR">Beidou-</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">نسبت به نمونه های قبلی دقت بیشتری دارند و توانایی آنها برای برقراری ارتباط با سیستم جهت یابی ماهواره ای افزوده شده است.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style=""></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/5045/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF" target="" title="">ادامه مطلب</a></p>