موج http://cborzu.mihanblog.com 2018-01-18T15:27:32+01:00 text/html 2018-01-18T08:23:39+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو پایگاه پرتاب‌های فضایی پله سه تسک http://cborzu.mihanblog.com/post/769 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در حاشیه یک جنگل کاج، در کنار یک دریاچه، شهرکی وجود دارد که بر آن «میرنی» (در زبان روسی به معنای صلح) نام نهاده‌اند. این شهرک بخشی از مرکز فضایی «پله سه تسک (</span><span dir="LTR">Plesetsk</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)»، پایگاه فوق سری شوروی سابق به شمار می‌رود. این پایگاه&nbsp; که شروع ساخت آن به آوریل </span><span lang="FA" style="">۱۹۵۸</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">برمی‌گردد، از قدیم در اختیار ارتش شوروی بود و آزمایش‌های موشکی و نظامی آن کشور در این پایگاه از </span><span lang="FA" style="">۳۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">اکتبر </span><span lang="FA" style="">۱۹۵۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">با پرتاب یک موشک ار-</span><span lang="FA" style="">۷</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp; آغاز گردید. پله سه تسک پس‌ازآن تبدیل شد به مرکز پرتاب اصلی ماهواره‌های نظامی و جاسوسی شوروی به‌طوری‌که بیش از </span><span lang="FA" style="">۴۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">درصد پرتاب‌های فضایی و حدود </span><span lang="FA" style="">۶۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">درصد ماهواره‌های روسیه از این پایگاه راهی فضا شده‌اند. اولین موشک بالستیک شوروی با کلاهک اتمی در دهه </span><span lang="FA" style="">۱۹۵۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">از این محل پرتاب شد. اکنون تمامی آنچه از آن باقی‌مانده، عکسی در موزه محلی است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://espash.ir/news/5431/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B2--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-01-17T10:50:25+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو استخر مصنوعی، آماده برای آزمایش "ایکاروس" http://cborzu.mihanblog.com/post/767 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">فضانوردان برای تمرین و آموزش فعالیت‌هایی که باید در خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام دهند، از استخر بزرگی در شهرک ستاره‌ای (واقع در حومه مسکو) استفاده می‌کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">به گزارش ایسنا، این استخر به تازگی نیاز به تعمیر پیدا کرده است، اما آموزش‌ها را نمی‌توان تعطیل کرد. در برنامه پروازهای آینده به ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار است "اولگ آرتیمیف"، فرمانده سایوز ام.اس-8 و "سرگئی پروکوپیف"، فرمانده سایوز ام.اس-9 با انجام یک راهپیمایی فضایی سامانه‌ای را در بدنه بیرونی واحد روسی "زوزدا" نصب کنند. این سامانه که "ایکاروس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" (International Cooperation for Animal Research Using Space – ICARUS) </span><span lang="AR-SA" style="">نام دارد در چارچوب همکاری بین‌المللی روسیه و آلمان برای مطالعه زیست شناسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/96102614376/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-01-16T23:40:49+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است http://cborzu.mihanblog.com/post/766 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سرهنگی پسری داشت، که در کاخ برادر سلطان، مشغول خدمت بود. در همان زمان خردسالی، آثار بزرگی در چهره اش دیده می شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">این پسر هوشمند مورد توجه سلطان قرار گرفت، زیرا دارای جمال و کمال بود که خردمندان گفته اند: توانگری به هنر است نه به مال، بزرگی به عقل است نه به سال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">مقام او در نزد شاه، موجب شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="">برخی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">نسبت به او حسادت ورزیدند، و او را به خیانتکاری تهمت زدند، و در کشتن او تلاش نمودند، ولی آنجا که یار، مهربان است، سخن چینی دشمن چه اثری دارد؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">شاه از آن سرهنگ زاده پرسید: چرا با تو آن همه دشمنی می کنند؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سرهنگ زاده گفت: زیرا من در سایه دولت تو همه را خشنود کردم الا حسودان را که راضی نمی شوند مگر اینکه نعمتی که در من است نابود گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">توانم آن که نیازارم اندرون کسی</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">بمیر تا برهی ای حسود کین رنجی است</span><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">شوربختان به آرزو خواهند</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">مقبلان را زوال نعمت و جاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">گر نبیند به روز شب پره چشم</span><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">چشمه آفتاب را چه گناه؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">راست خواهی هزار چشم چنان</span><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">کور، بهتر که آفتاب سیاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">بنابراین نباید از گزند حسودان هراس داشت، زیرا اگر شب پره لیاقت دیدار خورشید ندارد، از رونق بازار خورشید کاسته نخواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-16T09:39:28+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو ناسا روشی جدید را برای ناوبری فضاپیماها ابداع کرد http://cborzu.mihanblog.com/post/765 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هدایت یک سفینه در فضا بسیار مشکل است، زیرا در فضا هیچ نقاط مشخصی به‌عنوان علامت وجود ندارد که بتوان به کمک آن‌ها به‌راحتی تفاوت بین یک موقعیت با موقعیت‌های دیگر را تشخیص داد. به همین دلیل ناسا قصد دارد از یک سیستم مبتنی بر اشعه ایکس برای هدایت سفینه‌ها در فضا استفاده کند.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/5569/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-01-16T09:36:35+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو زندگی در فضا چه بلایی بر سر بدن انسان می آورد؟ http://cborzu.mihanblog.com/post/764 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نوریشیگه کانای در توئیتی از ایستگاه فضایی بین‌المللی اعلام کرد که طی </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۳</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">هفته‌ای که از حضورش در فضا می‌گذرد، </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۹</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">سانتی‌متر به قدش اضافه‌شده است. البته کمی بعد، او با ارسال توئیت دیگری پذیرفت که در محاسبات خود اشتباه کرده و قدش فقط </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۲</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">سانتی‌متر بیشتر شده است. تغییر قد فضانوردان، یکی از نخستین اثرات شناخته‌شده شرایط بی‌وزنی بر بدن انسان بود. روی زمین، وزن اندام‌های مختلف نیم‌تنه بالایی به ستون فقرات فشار می‌آورد و مهره‌های کمر و گردن را فشرده می‌کند. در مدار زمین اما اندام‌های مختلف وزنی ندارند، درنتیجه مهره‌های کمر و گردن از هم باز می‌شوند و قد فضانوردان افزایش می‌یابد. البته این اثر موقتی است و با بازگشت فضانوردان به زمین، قد آن‌ها هم به شرایط عادی برمی‌گردد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اثرات بلندمدت فضا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">فضانوردان در فضا با خطرهای بی‌شماری روبه‌رو هستند که کمترین بی‌توجهی به آن‌ها، مرگ حتمی را به دنبال دارد. در طول </span><span lang="FA" style="">۷</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">دهه‌ای که از آغاز عصر فضا می‌گذرد، کمتر از </span><span lang="FA" style="">۶۰۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">فضانورد به فضا سفرکرده‌اند اما دانشمندان توانسته‌اند با معاینه دقیق همین تعداد کم، برخی از اثرات کوتاه‌مدت فضا را تشخیص دهند. بررسی اثرات حضور بلندمدت در فضا اما نیازمند اطلاعات بیشتری است. ناسا در پروژه فضانوردان دوقلو، وضعیت بدنی «مایک» و «اسکات کلی» را باهم مقایسه کرد. این دو برادر از فضانوردان باسابقه ناسا به شمار می‌آیند و در این پروژه، «اسکات» </span><span lang="FA" style="">۳۴۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">روز را در فضا سپری کرد. در طول این دوره یک‌ساله، هر دو برادر آزمایش‌های پزشکی متعددی را پشت سر گذاشتند و نمونه‌های مختلفی از خون خود را به پژوهشگران تحویل دادند. اسکات کلی در توضیح وضعیت بدن خودش پس از بازگشت به زمین چنین می‌گوید: «درد و گرفتگی عضلات داشتم. کمی از بافت‌های استخوانی و ماهیچه‌ای بدنم ازدست‌رفته بود. بدنم ورم داشت و فشار داخل جمجمه‌ام هم زیاد شده بود. علاوه بر این‌ها، در برخی نقاط پوستم آثاری از جوش و کهیر دیده می‌شد و تا زمانی که دوباره به شرایط روی زمین عادت کنم، حالت سرگیجه و تهوع داشتم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.»<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پزشکان چه می‌گویند؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">تغییرات سریع جاذبه در فضا می‌تواند هرماه، چگالی استخوان را به میزان حداکثر </span><span lang="FA" style="">۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">درصد کاهش دهد. در درازمدت، این پدیده می‌تواند به شکستگی و ترک‌خوردگی استخوان براثر پوکی استخوان و مشکلات جسمی بلندمدت منجر شود. بی‌وزنی هم‌چنین سبب می‌شود که مایعات بدن به‌سوی اندام‌های فوقانی جابه‌جا شوند که ورم کردن، افزایش فشارخون و بروز مشکلاتی در بینایی و عملکرد برخی اندام‌ها را به همراه دارد. تغذیه مناسب و ورزش منظم در پیشگیری از بروز این مشکلات، نقش مهمی دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اختلالات روانی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">زندگی طولانی‌مدت در محیط بسته و منزوی فضاپیماها و ایستگاه‌های فضایی، اختلالات رفتاری و روان‌شناختی نیز به همراه خواهد داشت. ساعت طبیعی بدن در فضا عملکرد طبیعی خود را از دست می‌دهد و افسردگی و اختلالات خواب را به بار می‌آورد. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در ایستگاه فضایی بین‌المللی، چرخه شب‌ و روز زمین با مجموعه‌ای از لامپ‌های ال‌ای‌دی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (LED) </span><span lang="AR-SA" style="">شبیه‌سازی می‌شود. در محیط بسته، میکروب‌های بدن هم ساده‌تر منتقل می‌شوند. شرایط فضا سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند؛ درنتیجه باید نمونه‌های خون، بزاق و ادرار را با دقت و به شکلی منظم آزمایش کرد تا تحول میکروب‌های بدن را زیر نظر داشت. تشعشعات مضر در فضا به‌مراتب شدت بیشتری دارند. با خروج از سپر مغناطیسی محافظ زمین، خطر ابتلا به سرطان و آسیب به سیستم عصبی به‌مراتب افزایش می‌یابد. تشعشعات فضایی هم‌چنین باعث بیماری و خستگی مزمن می‌شود. خوشبختانه ایستگاه فضایی بین‌المللی درون سپر محافظ زمین قرار دارد، اما فضانوردانی که به ماه یا مریخ سفر خواهند کرد، در برابر چنین خطرهایی بی‌دفاع‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">منبع:&nbsp;</font></span><a href="https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/661832-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF" target="" title="">خبرگزاری برنا</a></p> text/html 2018-01-16T00:35:28+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو هر پیسه گمان مبر نهالی، شاید که پلنگ خفته باشد http://cborzu.mihanblog.com/post/762 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پادشاهی چند پسر داشت، ولی یکی از آنها کوتاه قد و لاغر اندام و بدقیافه بود، و دیگران همه قدبلند و زیبا روی بودند. شاه به او با نظر نفرت و خوارکننده می نگریست، و با چنان نگاهش، او را تحقیر می کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او می نگرد، به پدر رو کرد و گفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ای پدر! کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است، چنان نیست که هرکس قامت بلندتر داشته باشد، ارزش او بیشتر است، چنانکه گوسفند پاکیزه است، ولی فیل مردار بو گرفته می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">آن شنیدی که لاغری دانا</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">گفت بار به ابلهی فربه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اسب تازی وگر ضعیف بود</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">همچنان از طویله خر به</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">شاه از سخن پسرش خندید و بزرگان دولت، سخن او را پسندیدند، ولی برادران او، رنجیده خاطر شدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">تا مرد سخن نگفته باشد</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">عیب و هنرش نهفته باشد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">هر پیسه</span><span lang="AR-SA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">گمان مبر نهالی</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">شاید که پلنگ خفته باشد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اتفاقا در آن ایام سپاهی از دشمن برای جنگ با سپاه شاه فرا رسید. نخستین کسی که از سپاه شاه، قهرمانانه به قلب لشگر دشمن زد، همین پسر کوتاه قد و بدقیافه بود، که با شجاعتی عالی، چند نفر از سران دشمن را بر خاک هلاکت افکند، و سپس نزد پدر آمد و پس از احترام نزد پدر ایستاد و گفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ای که شخص منت حقیر نمود</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">تا درشتی هنر نپنداری</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اسب لاغر میان، به کار آید</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">روز میدان نه گاو پرواری</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">افراد سپاه دشمن بسیار، ول افراد سپاه پادشاه، اندک بودند. هنگام شدت درگیری، گروهی از سپاه پادشاه پا به فرار گذاشتند، همان پسر قد کوتاه خطاب ته آنان نعره زد که: آهای مردان! بکوشید و یا جامه زنان بپوشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">همین نعره از دل برخاسته او، سواران را قوت بخشید، دل به دریا زدند و همه با هم بر دشمن حمله کردند و دشمن بر اثر حمله قهرمانانه آنها شکست خورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">شاه سر و چشمان همان پسر زا بوسید و او را از نزدیکان خود نمود و هر روز با نظر بلند و با احترام خاص به او می نگریست و سرانجام او را ولیعهد خود نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">برادران نسبت به او حسد ورزیدند، و زهر در غذایش ریختند تا به بخورانند و او را بکشند. خواهر آنها از پشت دریچه، زهر ریختن آنها را دید، دریچه را محکم بر هم زد، پسر قد کوتاه با هوشیاری مخصوصی که داشت جریان را فهمید و بی درنگ دست از غذا کشید و گفت: محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران زنده بمانند و جای آنها را بگیرند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">کس نیابد به زیر سایه بوم</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">ور همای</span><span lang="AR-SA" style=""> &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">از جهان شود معدوم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پدر از ماجرا باخبر شد، پسرانش را تنبیه کرد و هر کدام از آنها را به یکی از گوشه های کشورش فرستاد، و بخشی از اموالش را به آنها داد و آنها را از مرکز دور نمود تا آتش فتنه خاموش گردید و نزاع و دشمنی از میان رفت. چنانچه گفته اند: ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی</span><span lang="AR-SA" style=""> &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">نگنجند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">نیم نانی گر خورد مرد خدا</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">بذل درویشان کند نیمی دگر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ملک اقلمی بگیرد پادشاه</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">همچنان در بند اقلیمی دگر</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-16T00:32:42+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر http://cborzu.mihanblog.com/post/761 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">یکی از فرمانروایان خراسان، سلطان محمود غزنوی را در عالم خواب دید که همه بدنش در قبر، پوسیده و ریخته شده، ولی چشمانش همچنان سالم و در گردش است و نظاره می کند. خواب خود را برای حکما و دانشمندان بیان کرد تا تعبیر کنند، آنها از تعبیر آن خواب فروماندند، ولی یک نفر پارسای تهیدست، تعبیر خواب او را دریافت و گفت: سلطان محمود هنوز نگران است که ملکش در دست دگران است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">کز هستیش به روی زمین یک نشان نماند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وان پیر لاشه را که نمودند زیر خاک</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">زان پیشتر که بانگ بر آید فلان نماند</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-16T00:25:26+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد http://cborzu.mihanblog.com/post/760 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پادشاهی، یکی از وزیران را از وزارت برکنار نمود. او از مقام و ریاست دور گردید و به مجلس پارسایان راه یافت و در کنار آنها به زندگی ادامه داد. برکت همنشینی با آنها به او روحیه عالی و آرامش خاطر بخشید. مدتی از این ماجرا گذشت، رأی پادشاه درباره وزیر عوض شد و او را طلبید و به او احترام نمود. مقام دیوان عالی کشور را به او سپرد، ولی او آن مقام را نپذیرفت و گفت: گوشه گیری در نزد خردمندان بهتر از نگرانی از سرانجام کار و مقام است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">آنان که کنج عافیت بنشستند</span><span lang="FA" style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">دندان سگ و دهان مردم بستند</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">کاغذ بدریدند و قلم بشکستند</span><span lang="FA" style="">&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">وز دست و زبان حرف گیران رستند</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پادشاهی گفت: ما به انسان خردمند کاملی که لیاقت تدبیر و اداره کشور را داشته باشد نیاز داریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وزیر بر کنارشده گفت: ای شاه! نشانه خردمند کامل آن است که هرگز خود را به این کارها ی آلوده به ظلم شاه نیالاید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">همای بر همه مرغان از آن شرف دارد</span><span lang="FA" style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="">که استخوان خورد و جانور نیازارد</span></font><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-16T00:20:44+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو آن که خوابش به ز بیداری اوست! http://cborzu.mihanblog.com/post/759 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شاه بی انصافی از پارسایی پرسید: کدام عبادت، بهترین عبادتها است؟</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پارسا گفت: خوابیدن هنگام ظهر برای تو بهترین عبادتهاست تا در آن هنگام به کسی آزار نرسانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ظالمی را خفته دیدم نیم روز</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">گفتم: این فتنه است خوابش برده به</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">و آنکه خوابش بهتر از بیداری است</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آن چنان بد زندگانی، مرده، به</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-15T03:34:05+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو در مریخ؛ چه هدفی را دنبال می کنیم؟ http://cborzu.mihanblog.com/post/757 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در بخش‌های قبلی این مطلب شما را با تاریخچه تحقیقات بشر درباره مریخ از دوران‌های بسیار قدیم تا کاوشگر وایکینگ-1 آشنا کردیم. اینک مطلب را دنبال می‌گیریم و نگاهی گذرا داریم بر ادامه این پژوهش‌ها و فرستادن کاوشگران مختلف برای بالابردن دانش بشر از این سیاره مرموز</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وایکینگ-2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">مأموریت کاوشگر وایکینگ-</span><span lang="FA" style="">۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (</span><span dir="LTR">Viking-2</span><span dir="LTR"> ) </span><span lang="AR-SA" style="">بخشی از برنامه وایکینگ آمریکایی برای کسب دانش بیشتر، انجام آزمایش و گرفتن از سیاره مریخ بود، و شامل یک مدارگرد و کاوشگر فرودی می‌شد که می‌توان گفت با وایکینگ-</span><span lang="FA" style="">۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">تفاوتی نداشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">سفر وایکینگ </span><span lang="FA" style="">۲</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">در </span><span lang="FA" style="">۹</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">سپتامبر سال </span><span lang="FA" style="">۱۹۷۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">با استفاده از یک موشک تیتان سنتاور از پایگاه پرتاب‌های فضایی کاناورال آغاز شد. این کاوشگر </span><span lang="FA" style="">۳۳۳</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">روز در راه بود. بخش فرودی این کاوشگر </span><span lang="FA" style="">۱۳۱۶</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">روز بر سطح مریخ فعالیت کرد و به ارسال عکس و اطلاعات پرداخت. فرستادن عکس و اطلاعات دستگاه‌های وایکینگ-</span><span lang="FA" style="">۲</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">زمانی متوقف شد که در </span><span lang="FA" style="">۱۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">آوریل </span><span lang="FA" style="">۱۹۸۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">باتری آن از کار افتاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">بخش مداری وایکینگ- </span><span lang="FA" style="">۲</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">تا </span><span lang="FA" style="">۲۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">ژوئیه </span><span lang="FA" style="">۱۹۷۸</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">فعال بود و تقریباً </span><span lang="FA" style="">۱۶۰۰۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">تصاویر را طی </span><span lang="FA" style="">۷۰۶</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">دور گردش در مدار اطراف مریخ به زمین ارسال کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://espash.ir/news/5319/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C4" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-01-15T03:27:02+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو استاد خسته نباشید! http://cborzu.mihanblog.com/post/756 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">استاد خسته نباشید. چند شب پیش شما را در گفتگوی زنده تلویزیونی دیدم. شاید راجع به دانشگاه آزاد سخن می‌گفتید یا بیداری اسلامی یا جریان سعد حریری و یا جنبش‌های شیعه بعد از قرن چهارم هجری و یا...اجازه بدهید، گمان می‌کنم راجع به ابن سینا بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">من هم همچون شما متخصص داخلی ام، با این تفاوت که شما قرار بود متخصص داخلی کودکان باشید (که البته هستید ولی خودتان به آن بی‌توجهید) و من متخصص داخلی بزرگسالان. اما چرخ روزگار گشت وگشت و شما را از آمریکا به وزارتخانهِ خوش ساختِ "امور خارجه" فرو فرستاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">شاید تقصیر شما نبود، یعنی تقصیر هیچ کس نبود. به هر حال انقلاب یعنی همین و معنای آن هم می‌تواند تکیه زدن یک "متخصص اطفال" بر مهمترین جایگاه دیپلماسی یک کشور باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">فکر می‌کردیم بعد از جنگ سر جای خودتان بر می‌گردید و کودکان را معالجه می‌کنید و به ما دانشجویان آن زمان هم آموزش می‌دهید اما اینطور نشد چون هم سیاست پیشه کردید و هم مدرّس تاریخ اسلام شدید و هم در عین حال بیمارستان مسیح دانشوری را در دستان قدرتمند خود گرفتید و هم به مجمع تشخیص مصلحت رفتید و هم بیماری‌های عفونی را اداره کردید و....همه اینها فقط بخشی از مسئولیت‌های سنگین و پایان ناپذیر شما بوده و هست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">خدا خواست که امین رهبری باشید و از طرفی در دستگاه مرحوم آیت‌الله هاشمی هم جایگاه داشته باشید و بعد از فوت آیت‌الله سکان بزرگترین نهاد پولی علمی کشور و شاید خاورمیانه (دانشگاه آزاد) در کف باکفایت شما افتاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">لابد می‌پرسید میان اینهمه آدم بالای هشتاد نود سال چرا به من گیر دادید؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دلیل دارم استاد! شما آمریکا درس خواندید و دیدید که یک پزشک اگر بخواهد طبابت کند دیگر به "غذا خوردن" هم نمی‌رسد! البته هیچ مانعی ندارد که&nbsp; دستی هم بر آتش ادبیات و تاریخ داشته باشید اما خدا وکیلی من از شمارش این مشاغل (و نه پرداختن و انجام آنها) عاجزم. اینکه شما چطور می‌رسید و یا اصلا می‌دانید اینها ازجمله وظایف شماست یا نه؟ نمی‌دانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">هر چه بزرگان ما راجع به تخصص و هدفدار بودن کار و حرفه نوشتند، این غربی‌های ناقلا از ما سرقت کردند و رفتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">"</span><span lang="AR-SA" style="">خواجه نظام الملک طوسی" در کتاب مشهور خود گفت"برای هر مردی، کاری، یعنی یک نفر یک کار! یا حداکثر دو کار یا با ارفاق سه کار....نه چهل کار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">جناب دکتر ولایتی عزیز ! برخی از این وظایف کوچک و بزرگ را به جوانان بسپارید لطفاً</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">باور کنید اگر سعد حریری به جای شما با یک جوان یا میانسال هم سن و سال خودش مواجه می‌شد چه بسا به عربستان نمی‌گریخت و آن حرف‌ها را نمی‌زد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">اجازه بدهید نخبگان بیکار و آماده فرار این مملکت با انرژی و عشق بسیار، قایق سرگردان سیاست و اقتصاد این مملکت را به ساحل برسانند..اجازه بدهید! شک نکنید اگر واگذاری این کوه مسئولیت‌ها از شما آغاز شود، بتدریج برای دیگران هم الگو خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یادداشت&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دکتر بهروز صادقی خطاب به دکتر ولایتی</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">منبع :روزنامه جمهوری اسلامی</span></p> text/html 2018-01-14T13:00:08+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو سیاست جدید ناسا برای انجام مأموریت‌های کم‌هزینه علمی http://cborzu.mihanblog.com/post/755 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ناسا سیاست‌های جدیدی را برای انجام مأموریت‌های کم‌هزینه علمی با خطر کمتر را تصویب کرده است. این سیاست که مأموریت‌های کلاس دی نامیده می‌شود و در جلسات علمی ماه گذشته ستاد ناسا موردبررسی و تصویب اولیه قرارگرفته بود در نشست روز </span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">ژانویه به تائید رسید. در این جلسات توافق حاصل شد که از حجم کاغذبازی و بررسی‌های سخت‌گیرانه اسناد و مدارک موردنیاز برای چنین مأموریت‌هایی بکاهند تا کارشناسان آزادی بیشتری برای رویکردهای نوآورانه داشته باشند. طبق دستورالعمل جدید ناسا، مأموریت‌های کلاس دی تحت بررسی‌های سخت‌گیرانه کمتری قرار می‌گیرند و باید تنها نسخه نهایی اسناد پروژه را برای تأیید به ناسا ارسال کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://espash.ir/news/5533/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-01-14T08:22:23+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم http://cborzu.mihanblog.com/post/754 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ملک زاده ای گنج فراوان از پدر میراث یافت دست کرم بر گشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بی دریغ بر سپاه و رعیت بریخت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نیاساید مشام از طبله عود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بر آتش نه که چون عنبر ببوید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بزرگی بایدت بخشندگی کن<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">که دانه تا نیفشانی نروید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد که ملوک پیشین مرین نعمت را به سعی اندوخته‌اند و برای مصلحتی نهاده دست ازین حرکت کوتاه کن که واقعه‌ها در پیش است و دشمنان از پس، نباید که وقت حاجت فرومانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگر گنجی کنی بر عامیان بخش<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رسد هر کدخدایی را به رنجی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چرا نستانی از هر یک جوی سیم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">که گرد آید ترا هر وقت گنجی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ملک روی از این سخن به هم آورد و مرو را زجر فرمود و گفت مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم نه پاسبان که نگاه دارم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نوشین روان نمرد که نام نکو گذاشت</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-14T08:16:59+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو نگاهی به وعده‌های شرکتهای خصوصی و دولتی فعال در زمینه هوافضا! http://cborzu.mihanblog.com/post/753 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وعده‌های فضایی زیادی از طرف مؤسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی فعال درزمینهٔ فضانوردی شنیده می‌شود و به نظر می‌رسد مأموریت فضایی جدید هیجان‌انگیز درراه باشند. حال تا چه حد این وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده به وقوع بپیوندند و چقدر تخیلی باشند فقط خدا می‌داند امانگاهی به این وعده‌ها بد نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وعده‌های سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۸</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">انتظار می‌رود که انجمن بین السیاره ای انگلیس ماهواره مکعبی لایتسل-2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Lightsail 2) </span><span lang="AR-SA" style="">خود را به فضا پرتاب کند. نمونه اول این ماهواره در سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۵</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">بانام کاسموس-</span><span lang="FA" style="">۱</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">به فضا پرتاب شد. لایتسل ریز ماهواره‌ای مکعبی با ابعاد </span><span lang="FA" style="">۱۰</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">سانتیمتر است که بعد از قرار گرفتن در فضا"بادبان خورشیدی" بزرگ خود که یک ورقه نازک آینه مانند خود را باز می‌کند تا بتواند از نور خورشید برای کسب انرژی استفاده کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://espash.ir/news/5534/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-01-14T08:14:24+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو برگی از تاریخ فضانوردی؛49 سال پیش شوروی یک انسان در مدار زمین قرار داد http://cborzu.mihanblog.com/post/752 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">"</span><span lang="AR-SA" style="">شوروی یک انسان در مدار زمین قرار داد" این تیتر بسیاری از روزنامه‌های جهان در روز سه‌شنبه 24 دی ماه 1347 بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">در شرح این تیتر روزنامه‌ها در آن زمان نوشتند: «مسکو یونایتدپرس- دانشمندان شوروی امروز یک سفینه سرنشین دار بنام "سایوز 4 " در مدار زمین قرار داد. سرنشین این سفینه یک سرهنگ ارتش شوروی بنام «ولادیمیر شاتالف» می‌باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">خبرگزاری تاس بعد از ظهر امروز ضمن اعلام خبر پرتاب سفینه جدید گفت: حال سرهنگ «شاتالف» خوب است و دستگاه‌های سفینه بطور عادی کار می‌کند. دانشمندان شوروی نیز اعلام کردند که با سفینه تماس رادیوئی برقرار کرده‌اند. سایوز 4 در ساعت 9/11 دقیقه بامداد امروز بوقت تهران بوسیله یک موشک بسیار قوی در مدار زمین قرار داده شد. حداکثر ارتفاع سفینه 225 کیلومتر و حداقل آن 173 کیلومتر است و هر 88 دقیقه و 25 ثانیه یک بار&nbsp; به دور زمین می‌گردد. سرهنگ «شاتالف» 41 ساله است و افسر نیروی هوائی شوروی است ولی مدت 6 سال تحت تعلیمات فضائی بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>«.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/96102312268/49-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="" title="">ادامه مطلب</a></p>