موج

تارنمای شخصی سیروس برزو

ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ.

ﻣﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻏﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﻪ ﺫﻏﺎﻝﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﻋﺮﻕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ...

ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ.

ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺪﻭ ﺁﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ.

ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: جهنم ﺑﻮﺩﻩﺍﯼ؟!!!

ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﺭﻧﮓ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ!!

ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﯼ؟

ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ: ‏ﺍﯾﻨﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﮐﺎﺏ ﺍﻋﻼﺣﻀﺮﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﻡ!!

ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﺚ کوﺗﺎﻫﯽ ﮔﻔﺖ: ‏ﻣﺮﺍ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺪﯾﺪﯼ؟

ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ دﺳﺘﻮﺭ ﻗﺘﻠﺶ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ، اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺀ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ...

ﭘﺲ ﮔﻔﺖ: ‏ﺍﻋﻼﺣﻀﺮﺗﺎ، ﺣﻘﯿﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺮﻓﺘﻢ...!


برای اصلاح سیستم و تضمین سلامت آن، حتی می‌توان رییس‌جمهور در قدرت را بر اساس ساز وکارهای تعبیه شده در قانون به محاکمه کشاند.

پس از یکسال طی مراحل مختلف داردسی و محاکمه، بناست جلسه اعلان رأی دادگاهی در سئول در مورد تخلفات رییس‌جمهور سابق این کشور از تلویزیون پخش شود. دادستان برای وی درخواست ۳۰ سال حبس و پرداخت ۱۱۰ میلیون دلار غرامت کرده است. نکات عبرت‌آموزی پیرامون محاکمه خانم پارک گئون های برای دلسوزان نظام جمهوری اسلامی وجود دارد:

یک. متهم این پرونده «رییس‌جمهور» کره‌جنوبی بود، آن هم نه رییس‌جمهور «سابق» بلکه رییس‌جمهوری فعلی و مستقری که «در قدرت» بود. بر اساس قانون اساسی کره او اولین مسوول امور اجرایی کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح و رییس دولت کره‌جنوبی بود. خانم‌ «های» متهم به سوءاستفاده از قدرت برای کمک به یکی از دوستانش بود. وقتی او در روند انجام تحقیقات اخلال کرد، پارلمان او را از کار برکنار کرد و دستگاه قضایی او را مورد بازجویی و محاکمه قرار داد.

رئیس جمهور سابق کره جنوبی به 24 سال حبس محکوم شد

دو. خانم پارک گئون های، علاوه‌بر اینکه رییس‌جمهور در قدرت کره‌جنوبی بود ضمناً فرزند «پارک چونگ هی» رییس‌جمهوری کره بین سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ بود. پدر او معمار توسعه صنعتی کره بود و ما ایرانی‌ها هر وقت در مقام قیاس می‌گوییم که ما و کره، صنعتی شدن را همزمان شروع کردیم یا کره دیرتر از ما شروع کرده و حالا با ما فاصله نجومی پیدا کرده، دقیقاً مقصودمان برنامه‌های و سیاست‌های همین آقای چونگ هی است. پدر او معمار کره جدید بر اساس یک شیوه استبدادی بود. خانم‌ «های» ضمناً نخستین رییس‌جمهوری زن در کره‌جنوبی و در منطقه جنوب شرق آسیا بود.

سه. چند دهه است که کره‌شمالی و کره‌جنوبی در وضعیت تخاصم‌آمیز نسبت به یکدیگر به سر می‌برند و خصوصاً همسایه شمالی مداوماً همسایه جنوبی را به جنگ و حمله نظامی تهدید می‌کند. کره‌جنوبی نیز برای توازن قوا در شبه‌جزیره به حضور نیروهای آمریکایی و سامانه‌های دفاعی تاد در این کشور رضایت داده است. از قضا سال گذشته یکی از پر تنش‌ترین سال‌های در مناقشات بین دو کره بود که با آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای پی‌درپی کره‌شمالی و رجزخوانی‌های آمریکایی‌ها و کره‌جنوبی‌ها و ژاپنی‌ها برای کره‌شمالی و برگزاری مانورهای متعدد نظامی و رفتن تا مرز درگیری همراه بود. در چنین شرایط «ویژه» و فوق‌العاده‌ای، و تهدیدات مکرر نظامی کره‌شمالی و کری‌خوانی‌های ترامپ، رییس‌جمهور کره‌جنوبی از کار برکنار و به‌دست دستگاه قضایی سپرده شد.

برای وضع فعلی ما در جمهوری اسلامی بسیار ضروری است که این تجربه به خوبی مورد بررسی و بازکاوی قرار گیرد:

اولاً برای اصلاح سیستم و تضمین سلامت آن، حتی می‌توان رییس‌جمهور در قدرت را بر اساس ساز وکارهای تعبیه شده در قانون به محاکمه کشاند؛ ثانیاً «نسب و نسبت» نمی‌تواند مانع رسیدگی به فساد شود. «گیرم پدر تو بود سالم...»!

ثالثاً هیچ مصلحتی بالاتر از مبارزه با فساد و تضمین سلامت سیستم و برخورداری عادلانه همه افراد از موقعیت و فرصت‌ها نیست؛ هیچ شرایط ویژه‌ای نمی‌تواند رسیدگی به مفاسد را به تعویق بیندازد حتی تهدید اتمی همسایه دیوار به دیوار شمالی. هرگونه مصلحت‌سنجی، آفت مبارزه با فساد است.

منبع: مشرق نیوز


ناسا با ارائه توضیحاتی در مورد کمربند حیات، قصد دارد تا اذهان عمومی را روشن کند و این نکته را یادآور شود که "زمین تنها یکی از مدل‌های ممکن برای میزبانی حیات است."

آژانس فضایی آمریکا(ناسا) می‌خواهد طرز تفکر مردم را نسبت به مسئله حیات و قابلیت سکونت در سیارات دیگر تغییر دهد و این موضوع را جا بیاندازد که شرایط موجود روی کره زمین تنها یکی از مدل‌های حیات در کمربند حیات است.

به گفته ناسا این گونه نیست که تنها سیاره‌ای را قابل سکونت بدانیم که شرایطی همسان با زمین داشته باشد.

دکتر "سینتیا فیلیپس"، سطح‌شناس سیاره‌ای در آزمایشگاه پیشران جت ناسا عقیده دارد که فرصت‌های بزرگی در گسترش کمربند حیات فراتر از تصورات سنتی ما وجود دارد که طبق آن غیر از زمین و احتمالا سیاره ای مانند آن، هیچ جای دیگری قابل سکونت نیست.

وی در حال حاضر در یک ماموریت برای مطالعه "اروپا"، یکی از قمرهای یخی "مشتری" با یک اقیانوس زیرزمینی است.

مشتری و قمر اروپا خارج از کمربند حیات هستند. ستاره‌شناسان سال‌ها برای تعیین اینکه آیا یک سیاره غیر از زمین می‌تواند دارای آب مایع(یک عامل مهم برای زندگی) باشد، تلاش کردند. اما در دیدگاه دکتر "فیلیپس"، خارج شدن از این کمربند به طور خودکار به این معنی نیست که ماه و یا سیاره فاقد حیات است.

کمربند حیات(Habitable Zone) در اخترشناسی بازه‌ای از فاصله در سامانه یک ستاره است که بتوان در آن سیاره‌ای با فشار اتمسفر کافی یافت کرد که شرایط وجود آب مایع در سطح خود را دارا باشد. این فاصله بر مبنای نیازهای شناخته شده بیوسفر زمین، موقعیتش در منظومه شمسی و مقدار انرژی حرارتی که از خورشید دریافت می‌کند، محاسبه می‌شود.

به دلیل اهمیت وجود آب مایع به عنوان لازمه زندگی، تصور می‌شد می‌توان با استفاده از کمربند حیات وسعتی از جهان که امکان زندگی فرازمینی در آن وجود دارد را تخمین زد. هر چند بعدها مشخص شد که امکان وجود آب مایع به علت وجود منابع حرارتی دیگر در اجرام آسمانی که خارج از این محدوده قرار دارند نیز وجود دارد و در واقع امکان زیست فرازمینی به این نواحی محدود نمی‌شود.

از سال 1953 میلادی که مفهوم کمربند حیات برای اولین بار مطرح شد تاکنون سیاره‌های زیادی در این نواحی یافت شده‌اند که بیشتر آنها ابرزمین یا غول گازی با ابعادی بسیار بزرگتر از زمین هستند، چرا که شناسایی این‌گونه سیارات آسان‌تر است.

در چهارم نوامبر 2013 میلادی ستاره‌شناسان اعلام کردند که براساس اطلاعات تلسکوپ فضایی "کپلر" امکان وجود نزدیک 40 میلیارد سیاره زمین‌سان در کهکشان راه شیری وجود دارد که در کمربند حیات در حال گردش حول ستاره خود باشند، نزدیک‌ترین آنها در حدود 12 سال نوری از زمین فاصله دارد.

"فیلیپس" و گروهی از دانشمندان ناسا در مورد اینکه چگونه به دنبال جستجوی زندگی بیگانه در منظومه شمسی و فراتر از آن هستند، بحث کردند و به نظر می‌رسد لزوما به دنبال یک زمین دیگر نیستند.

"فیلیپس" گفت: منظومه خورشیدی ما فقط یک نمونه است، اما تنوع زیادی از سیستم‌ها و منظومه‌ها وجود دارد که سیارات آنها هیچ شباهتی به زمین ندارند. ما هیچ سیاره‌ای را پیدا نکرده‌ایم که مانند زمین باشد و البته پیدا کردن شبه‌زمین‌ها سخت است، زیرا آنها نسبتا کوچک هستند.

یکی از کشف‌های هیجان‌انگیز در سال‌های اخیر، منظومه "تراپیست-1"(TRAPPIST-1) بود که سیستمی متشکل از هفت سیاره هم‌اندازه زمین است که دور یک ستاره کوتوله سرخ در فاصله 40 سال نوری از ما می‌گردند.

امید به یافتن حیات در این سیارات در ژوئیه 2017 پس از دو مطالعه از مرکز فیزیک‌نجوم "هاروارد-اسمیتسونین" شدت گرفت، چرا که این دو مطالعه نتیجه گرفته بود کوتوله سرخ به احتمال زیاد شرایط حمایت از اکوسیستم‌های زمینی را دارد.

کمربند حیات در این مورد بسیار نزدیکتر به ستاره بود تا فاصله زمین به خورشید و میزان اشعه ماوراء بنفش را در این سیاره‌ها تا سطح غیر قابل سکونت افزایش می‌دهد. البته حداقل، غیر قابل سکونت با توجه به استانداردهای زمین.

در دسامبر، یک مطالعه منتشر شده در پایگاه "arXiV.org" این ایده را مطرح کرد که معیارهای "کمربند حیات" در زمینه جستجوی زندگی بیگانه بسیار محدود است. به گفته نویسندگان این تحقیق، به احتمال زیاد می‌توان حیات را در سیارات یخ‌زده با اقیانوس‌های زیرزمینی پیدا کرد. البته، این شکل از حیات شاید خیلی شبیه به ارگانیسم‌های روی زمین نباشد.

دکتر "تیفانی کاتاریا" این ایده را بسط داد. وی معتقد است که دانشمندان نه تنها باید به سطح سیارات منجمد نگاه کنند، بلکه باید به اسرار زیرسطحی آنها نیز توجه کنند.

گرمایش جزر و مدی در اینجا کلیدی است. این فرایند از طریق اصطکاکی که از گردش به دور یک ستاره یا سیاره به وجود می‌آید، گرمای داخلی یک سیاره یا قمر را افزایش می‌دهد.

به عنوان مثال، "آیو"، یکی از قمرهای مشتری، صدها آتشفشان ایجاد شده توسط گرمایش جزر و مدی دارد. این امکان وجود دارد که این فرایند مداری بتواند آب مایع را در زیر سطح "آیو" و دیگر قمرها و سیارات منجمد تولید کند.

"کاتاریا" گفت: ما واقعا باید در زمینه جستجوی حیات تجدیدنظر کنیم. کمربند حیات به طور کلاسیک تعریف شده است، اما اگر ما به زمین خودمان نگاه کنیم، شرایط مختلفی وجود دارد که به زندگی منجر می‌شود و حیات می‌تواند در غیاب برخی از معیارها ادامه یابد.

دکتر "مورگان کیبل" با این نظر "کاتاریا" موافق بود. وی گفت: این فقط بررسی حیات به شکلی است که ما آن را می‌دانیم. چیزهای زیاد دیگری وجود دارد که مایع هستند و به طور بالقوه می‌توانند نوع منحصر به فردی از بیوشیمی را در اختیار داشته باشند.

وی افزود: برای مثال، چیزهایی مانند متان مایع، آمونیاک مایع یا کربن دی‌اکسید مایع لزوما مانند زمین قادر به پشتیبانی از حیات نیستند، اما این بدان معنا نیست که آنها از موجودات جدید بی‌بهره هستند.

"کیبل" گفت: دنیا بسیار وسیع است، گیتی از آن چیزی که از لحاظ جغرافیایی تصور می‌شود نیز گسترده‌تر است.

"فیلیپس" در انتهای مباحثه بر این ایده تاکید کرد که انسان‌ها نمی‌توانند تجربیات مبتنی بر زمین خود را از احتمالات علمی خارج کنند. کمربند حیات یک قانون سخت و سریع برای یافتن زندگی نیست، این تنها یک اساس شناخته شده و قابل اثبات است. شاید جالب‌تر از آن، معیارهای اثبات نشده و مشاهده نشده برای میزبانی از حیات فرازمینی باشد.

وی گفت: تنوع بسیار زیاد دنیاها خارج از منظومه ما بدین معنی است که ما نمی‌توانیم روی یک مفهوم تاکید داشته باشیم و روی آن بمانیم. ما نمی‌توانیم فقط بگوییم که بسیار خوب، زمین این است، این شکلی است و ما دقیقا به دنبال چنین چیزی هستیم. ما باید خیلی خلاق‌تر باشیم.

منبع: ایسنا


در روز اول سال تحصیلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت هاى اولیه، مطابق معمول به دانش آموزان گفت که همه آن ها را به یک اندازه دوست دارد و فرقى بین آنها قائل نیست.

البته او دروغ می گفت و چنین چیزى امکان نداشت. مخصوصاً این که پسر کوچکى در ردیف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت. تدى سال قبل نیز دانش آموز همین کلاس بود. همیشه لباس هاى کثیف به تن داشت، با بچه هاى دیگر نمی جوشید و به درسش هم نمی رسید. او واقعاً دانش آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست او بسیار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد. امسال که دوباره تدى در کلاس پنجم حضور می یافت، خانم تامپسون تصمیم گرفت به پرونده تحصیلى سال هاى قبل او نگاهى بیاندازد تا شاید به علّت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند.
ادامه مطلب


 در خبر ها آمده است که: "پوتین، اردوغان و روحانی، روسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران، در آنکارا دیدار کردند." هم خوب است حاصل دیدار را بررسی کنیم:

سهم ترکیه: گسترش سرمایه‌گذاری‌ روسیه در ترکیه به بیش ۱۰ میلیارد یورو. صدور کالاهای ترکیه به روسیه, گسترش گردشگری روسیه به ترکیه به بیش از 6 میلیون,

سهم روسیه: صادرات نفت و گازش به ترکیه، امتیاز ساخت چندین نیروگاه اتمی در ترکیه از جمله نیروگاه ۱۶ میلیارد دلاری "آکویو". فروش سپردفاع هوایی از نوع اس۴۰۰ به ترکیه, گسترش روابط اقتصادی دو کشور ترکیه و روسیه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار.

و اما سهم ایران: همگونی در سیاست خارجی و امنیتی با روسیه و ترکیه!!!!

و جناب روحانی از سهم ایران چقدر هم خوشحال است, بیشتر از اردوغان و پوتین!!!!!!!!!!!!!!!!


هند که به تازگی ماهواره "GSAT-6A" را با موفقیت پرتاب کرده و در مدار قرار داده بود، اکنون ارتباط خود را با آن از دست داده است.

سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO) خبر از قطع ارتباط خود با ماهواره "GSAT-6A" داده است، اما مقامات اطمینان دارند که می‌توانند این ماهواره را نجات دهند.

سازمان تحقیقات فضایی هنند چند روز قبلقدرتمندترین ماهواره مخابراتی هند تا به امروز را پرتاب کرد و در مدار قرار داداما این سازمان دیروز تایید کرد که ارتباط با ماهواره را احتمالا به علت نقص در سیستم برق‌رسانی، از دست داده است.

پرتاب این ماهواره با موشک "GSLV-F08" به خوبی انجام شد و ماهواره با تکمیل یک مانور اوربیتال پس از اعزام به مدار انتقال ژئوسنیکرون، موفق عمل کرد.

بعد از آن قرار شد روز بعد، "GSAT-6A" یک عملیات دیگر را به منظور ارتقاء مدار خود به اجرا درآورد. حدود 4 دقیقه پس از این مانور، مقامات ارتباط با ماهواره را از دست دادند.

از آنجا که پرتاب موفقیت‌آمیز "GSAT-6A" به عنوان پیروزی بزرگی برای برنامه فضایی هند به شمار می‌رود، بنابراین این اتفاق قطعا یک شکست محسوب می‌شود.

این کشور در حال توسعه یک برنامه فضایی قوی است که سال‌ها توانایی رقابت در سطح جهانی را دارد. این دومین ماهواره‌ای است که این سازمان طی شش ماه گذشته از دست داده است.

اما هنوز همه چیز از دست نرفته است. دکتر "سیوان" رئیس سازمان فضایی هند گفت که طبق اطلاعاتی که سازمان در حال حاضر دارد، ما انتظار داریم که بتوانیم ماهواره را بازیابی کنیم. این قطعا خبر خوبی است و به سازمان کمک خواهد کرد تا به مسیر خود بازگردد.

منبع: ایسنا


چهاردهمین محموله اسپیس‌ایکس که بامداد امروز برای تجهیز ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال شد، حاوی یک چاپگر جدید است که جایگزین پرینتر قدیمی 17 ساله این ایستگاه خواهد شد.

محموله "CRS-14" که بامداد امروز به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شد، حاوی یک چاپگر "اچ‌پی"(hp) جدید موسوم به "HP Envy ISS" است که با چاپگر قدیمی این ایستگاه تعویض می‌شود.

مدل چاپگر موجود در ایستگاه فضایی متعلق به 17 سال پیش است و واقعا به یک جایگزین نیاز دارد. به منظور طراحی یک چاپگر که در گرانش صفر کار کند، نیاز به مدیریت کاغذ و مدیریت اتلاف جوهر است. این چاپگر باید بتواند در جهت‌های مختلف چاپ کند. اما به لطف چاپ 3بعدی، شرکت "اچ‌پی" توانست "Envy ISS" را بر پایه "OfficeJet 5740" که تمام الزامات گرانش صفر را برآورده کرده، توسعه دهد.

ساکنان ایستگاه فضایی بین‌المللی ماهیانه هزار ورق کاغذ استفاده دارند، که همه چیز از اطلاعات مهم ماموریت گرفته تا نامه‌های شخصی و عکس‌ها را چاپ می‌کنند.

منبع: ایسنا


الکساندر لازوتکین در ۳۰ اکتبر۱۹۵۷ در مسکو به دنیا آمد. در سال ۱۹۸۱ به عنوان مهندس مکانیک با تخصص مکانیک تجهیزات پروازی از پژوهشکده حمل و نقل هوایی مسکو فارغ‌التحصیل شد و به عنوان مهندس در شرکت تولیدات فضایی انرگیا مشغول به کار شد. الکساندر لازوتکین در سال ۱۹۸۹ به عنوان نامزد سفر به فضا انتخاب شد و در ۱۹۹۴ موفق به دریافت گواهینامه فضانوردی شد. وی سرانجام ۱۰ فوریه سال ۱۹۹۷ به عنوان مهندس پرواز سفینه فضایی «سایوز تی. ام-۲۵» به فرمانده واسیلی تسیبلیف و همراهی رینولد اوالد راهی مجتمع مداری میر شد. سفر لازوتکین به میر بسیار پرماجرا شد. در روز ۲۳ فوریه در ایستگاه یک آتش‌سوزی رخ داد که او و همکارانش بلافاصله وارد عمل شدند و آن را خاموش کردند. اما از آن وحشتناک‌تر حادثه تصادف ناو باربری پروگرس بود که نه در گذشته و نه بعد از آن چنین اتفاقی نیفتاده بود. پروگرس ام-۳۴ روز 25 ژوئن ۱۹۹۷ زمانی که قرار بود با هدایت تسیبلیف به مجتمع مداری میر متصل شود ناگهان هدایت ناو از دست او خارج شد و با واحد اسپکتر که بخشی از مجتمع مداری میر بود تصادف کرد و واحد اسپکتر و صفحات خورشیدی آن صدمه دید. مرکز هدایت پرواز بعد از بررسی جوانب مختلف حادثه اعلام کرد خطری فضانوردان را تهدید نمی‌کند. سفر فضایی لازوتکین پس از 185 روز در ۱۴ اوت همان سال پایان یافت.

ادامه مطلب


فضا عرصه‌ای بدون مرز است که بر خلاف زمین فعلا صلح و دوستی در آن برقرار است. این عرصه برای دیپلمات ها، سیاستمردان و صاحبان کسب و کارهای بین‌المللی  زمینی بسیار خوب برای تعاملات صلح‌آمیز است  هر چند این روزها زمزمه‌های نظامی‌شدن فضا به گوش می‌خورد. سال گذشته پایگاه تحلیلی خبری اسپاش تلاش کرد تا   آخرین وقایع  مرتبط با تعاملات بین‌المللی و سیاس‌گذاری کشورها در حوزه فضایی  را به اطلاع مخاطبین خود برساند. در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرهای منتشر شده توسط اسپاش در زمینه دیپلماسی  فضایی طی سال ۹۶. با کلیک بر روی عنوان خبر می‌توانید درباره آن  بیشتر بخوانید. استفاده از تصاویر تولید شده در اسپاش با ذکر عنوان اسپاش مانعی ندارد.

ادامه مطلب


سازمان فضایی ایران درباره سقوط مدارگرد چینی "تیانگونگ-۱" که به احتمال قوی تا فردا ظهر جایی در خاورمیانه یا نزدیکی قاره آفریقا سقوط خواهد کرد، اطلاعیه‌ای را منتشر و از هموطنان تقاضا کرد اخبار صحیح را فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخباری که بر اساس حدس و گمان منتشر می‌شود، توجه نکنند.

اطلاعیه شماره یک سازمان فضایی ایران درخصوص سقوط مدارگرد چینی "تیانگونگ-۱" به شرح زیر است:

درخصوص اخبار مربوط به سقوط مدارگرد چینی تیانگونگ-۱ موارد زیر به اطلاع هموطنان عزیز می‌رسد تا نگرانی‌ها مرتفع شود:

۱این مدارگرد، نخستین ایستگاه فضایی متعلق به کشور چین است که به منظور انجام آزمایش‌های فضایی در سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شده و دارای قابلیت الحاق پرتاب‌گرهای حامل انسان در فضا است که تا سال ۲۰۱۶ به ماموریت خود ادامه داد. در این سال، سازمان ملی فضایی چین اعلام کرد که کنترل مداری این مدارگرد را از دست داده است.

۲سازمان فضایی ایران با استفاده از دو رصدخانه خود و در تعامل با سازمان همکاری های فضایی آسیا-اقیانوسیه (اپسکو) از حدود ۲ ماه پیش و با نزدیک شدن به زمان ورود مجدد مدارگرد به جو زمین، وضعیت تیانگونگ-۱ را مورد پایش قرار داده است.

۳. زمان و مکان دقیق سقوط این مدارگرد به دلیل پیچیدگی‌های فنی هنوز مشخص نیست، با این حال احتمال سقوط از ساعت ۲۳ شب ۱۲ فروردین ماه تا ۱۲ ظهر روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ و در پهنه جغرافیایی ۴۳ درجه شمالی تا ۴۳ درجه جنوبی که مساحتی بیش از ۲۰۰ برابر کل مساحت ایران را دارد، بیشتر است.

۴. مدارگرد با ورود به جو زمین، در اثر اصطکاک سوخته و متلاشی خواهد شد، اما امکان دارد که قطعاتی از آن با زمین برخورد نماید. همچنین لازم به ذکر است سقوط مدارگرد فوق هیچ تهدیدی برای مردم ایجاد نمی کند، کما اینکه به طور متوسط هر ساله هزاران قطعه پسماند فضایی و یا اجسام نزدیک به زمین در جو سقوط می کنند، پیش‌تر نیز شاهد سقوط و ورود مجدد مدارگردهایی با ابعاد مشابه به جو زمین بوده ایم. سخت‌ترین بقایای مدارگرد پس از عبور از جو در محدوده‌ای بسیار وسیع پراکنده خواهد شد که با توجه به وسعت خشکی و دریاهای زمین در عرض‌های جغرافیایی مشخص‌شده و تراکم جمعیت، احتمال برخورد این قطعات با مناطق مسکونی زمین بسیار کم است لذا این موضوع خطری را متوجه ساکنین کره زمین نخواهد کرد.

۵قطعات احتمالی که به زمین می‌رسند، ممکن است حاوی برخی ترکیبات شیمیایی سمی باشد، که توصیه می شود از تماس با آن پرهیز شود.

۶سازمان فضایی ایران، ضمن رصد مداوم این ایستگاه از طریق رصدخانه‌ها اخبار تکمیلی در این خصوص را منتشر خواهد کرد.

از هموطنان عزیز تقاضا می شود اخبار صحیح را فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخباری که بر اساس حدس و گمان منتشر می شود توجه نکنند.

منبع: ایسناهمه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic