رئیس سازمان تحقیقات هوا و فضای هند (ایسرو) در شهر بنگلور اعلام کرد، هند و امارات به دنبال گسترش روابط خود در زمینه هوایی و اکتشاف مشترک فضا هستند.

کی سیوان افزود:«یک گروه کاری مشترک میان آژانس فضایی امارات متحده عربی و سازمان تحقیقات هوا و فضای هند جهت شناسایی زمینه‌های مشترک همکاری از جمله ، برنامه مریخ امارات، ماهواره، عکس برداری خودکار فضایی و غیره تشکیل شده است».

رئیس سازمان تحقیقات هوا و فضای هند تصریح کرد:«پس از عملیات موفقیت آمیز هند به سوی مریخ که در سال 2013 انجام شد، دهلی نو می تواند تجربیات خود را در اختیار امارات قرار دهد».

امارات قصد دارد تا سال 2020 ماهواره امید خود را به سوی مریخ پرتاب کند.

ادامه مطلب