اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دو ردیف متفرقه «توسعه فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «توسعه زیرساخت‌ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با اعتباری معادل ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال معادل (یازده هزار و 800 میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است که عمده سهم آن را فعالیت‌های حوزه فضایی تشکیل می‌دهد.

از زمان ملحق شدن سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون بالغ بر 4 هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات فضائی (تامین ماهواره سنجشی و مخابراتی، ساخت ماهواره سنجشی و مخابراتی بومی، توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای و حفظ نقاط مداری) صورت گرفته است که در مقایسه با سال‌های قبل از آن بی‌سابقه بوده است.

ادامه مطلب