پژوهشگاه فناوری رژیم صهیونیستی  و آژانس فضایی این رژیم اعلام کردند که در اواخر سال ۲۰۱۸، گروهی از سه نانو ساختار که در شکل‌گیری کنترل پرواز نقش ایفا خواهند کرد را تحت عنوان پروژه "Adelis-SAMSON" به فضا پرتاب می‌کند. ساختار ماهواره‌ها توسط شرکت هلندی I.S.I.S (Innovative Solutions In Space) تهیه‌شده که قبلاً با هند همکاری داشته‌اند.

پروژه "Adelis-SAMSON" در سال‌های اخیر توسط تیمی از محققان به ریاست پروفسور پینی گورفیل، مدیر "موسسه تحقیقات فضایی اشر" و عضو دانشکده فنی مهندسی هوافضا و با حمایت بنیاد ادلیس و آژانس فضایی  رژیم صهیونیستی دنبال می‌شد. هدف پروژه اثبات این است که گروه ماهواره‌های نانو می‌توانند طی یک سال در شکلی کنترل‌شده در ارتفاع ۶۰۰ کیلومتری پرواز کنند.

ادامه مطلب