در آغاز عصر فضانوردی گروهی فکر می کردند به دلیل مشکلات آموزش فضانوردان و دشواری هایی که در یک سفر فضایی پیش می آید، درهای این عرصه برای همیشه بر روی زنان بسته خواهد ماند. بسیاری در همان زمان می گفتند که این کار "مردانه" است و زن ها نمی توانند از پس آن برآیند. پرواز والنتینا ترشکوا در ژوئن 1963 خط بطلان به این نظریه کشید. گرچه این سفر بیش از آنکه جنبه علمی داشته باشد کاری تبلیغاتی بود بویژه که بعدها فاش شد در بین اعضای گروه ترشکوا، افرادی لایق تر بوده اند اما خروشچف رهبر شوروی (سابق) اعمال قدرت کرد و ترشکوا را که یک کاگر کارخانه نخریسی بود جلو انداخت چون می خواست نخستین زن فضانورد از "طبقه کارگر" باشد.

پس از پرواز ترشکوا، سفرهای دیگری هم برای زنان در نظر گرفته شده بود و حتی قرار شد یک ناو با 2 سرنشین زن به فضا برود و در جریان این پرواز یکی از آنان از سفینه بیرون آمده و در فضا راهپیمایی کند اما به دلیل آنکه هر دو طرف قدرت فضایی جهان در آن زمان (شوروی و آمریکا) به سفر به ماه به عنوان یک هدف کاربردی نگاه می کردند برنامه های بسیاری که برای سفینه های نوع واسخد در روسیه طراحی شده بود لغو گردید و هم و غم کارشناسان معطوف آماده سازی کیهان نوردان برای سفر به ماه شد.

در سال 1978 ناسا در انتخاب نخستین گروه فضانوردان شاتل فضایی به زنان نیز توجه داشت و از 35 داوطلب منتخب، 6 تن زن بودند. اما تا پرواز فضاپیماهای شاتل سال ها باقی بود و شوروی از این فرصت استفاده کرد و در اوت 1982 دومین زن کیهان نورد را به فضا فرستاد. اسوتلانا ساویتسکایا با سایوز تی-7 به ایستگاه مداری سالیوت -7 سفر کرد. گرچه دو سال بعد او باز هم به سالیوت پرواز داشت اما رویهمرفته می توان آغاز فعالیت های دارای تداوم زنان را سفر کاترین سولیوان در 1983 دانست که آغاز پروازهای اساسی زنان به فضا و نخستین حلقه از زنجیره مسئولیت های سنگین کیهان نوردی مونث در مدار زمین دانست.

زنان در دو دهه گذشته بطور فعال در سفرهای فضایی نقش و مسئولیت داشته و حتی در این راه کشته داده اند. اینک و در زمان از سرگیری پروازهای شاتل فضایی که همچنان نقش زنان در آن پررنگ تر از گذشته است نگاهی داریم به نوآوری های زنان در تاریخ کیهان نوردی:

16 ژوئن 1963: 

وانتینا تراشکوا به عنوان نخستین زن کیهان نورد نام خود را در تاریخ به ثبت رساند. او نه فقط نخستین زن که نخستین انسان معمولی بود که به فضا می رفت. وی تا چند ماه قبل از انتخاب کارگر یک کارخانه نخریسی بود. ترشکوا همچنین جوانترین زن فضانورد جهان است وی در زمان سفر به فضا تنها 25 سال داشت. چند ماه پس از بازگشت از فضا با آندریان نیکلایف کیهان نورد وستک-3 ازدواج کرد و به این ترتیب نخستین زنی شد که با یک فضانورد ازدواج کرده است. او همچنین نخستین زن کیهان نوردی است که حامله شد و فرزندش یلنا که در ژوئن 1964 به دنیا آمد نخستین فرزند دو کیهان نورد است.