قرن‌ها نگاه بشر بعد از کره ماه به این سیاره معطوف بود ۱۷ قرن قبل از میلاد مسیح منجمین و ستاره شناسان کلده و آشور به نوشتن کتابی پیرامون مریخ پرداختند. با آغاز عصر فضا، یکی از اهدافی که دانشمندان بشدت علاقه داشتند کاوش بر روی آن آغاز شود مریخ بود.

در بخش ۱ این مطلب که با عنوان "مریخ؛ هدف بزرگ کاوشگر های فضایی" بود شما را با تاریخچه تحقیقات بشر درباره مریخ از دوران‌های بسیار قدیم تا پرتاب ماهواره مارینر-۴ آشنا کردیم. اینک مطلب را دنبال می‌گیریم و نگاهی گذرا داریم بر ادامه این پژوهش‌ها و فرستادن کاوشگران مختلف برای بالابردن دانش بشر از این سیاره مرموز.

ادامه مطلب