بدون تردید علم، ابزاری کارآمد برای هر انسان و البته هر جامعه است و سرعت رشد علم و فناوری در دنیای کنونی به اندازه‌ای چشمگیر است که قدرت و استقلال اقتصادی کشورها نیز بر مبنای پیشرفت علمی کشورها متغیر می‌شود.

اما آنچه سبب تاثیر بسیار علم بر قدرت جوامع می‌شود علم نافع هر کشور است و بر این اساس علم باید مورد نیاز هر جامعه برای همان جامعه تولید شود.

شاید اگر علم ترویج نشود به کار نمی‌آید و از این رو ترویج علم یک ضرورت است، اگر علم فقط به کتابخانه‌ها محدود شود کارایی آنچنانی ندارد و کاربردی نیست و علم کتابخانه‌ای را می‌توان کالایی لوکس و تجملی به حساب آورد.

ادامه مطلب