این هفت مرد با لباس نقره ای اعضای نخستین گروه فضانوردان آمریکا هستند که تمرین و آموزش های خود را از آوریل 1959 شروع کردند. این هفت نفر از بین هزاران خلبان نیرو های مسلح آمریکا برای سفر به فضا انتخاب شدند.

ردیف جلو از راست به چپ: اسکات کارپنتر، جان گلن، دونالد اسلیتون و والتر شیرا

ردیف دوم از راست به چپ: گوردون کوپر، ویرجیل گریسام و آلن شپارد

اما هر یک از این افراد سرنوشت شگفت انگیزی دارند که به زودی در اینجا می توانید آن را بخوانید.