ازآنجاکه هیچ‌کس با قاطعیت مطمئن نبود پرواز نخستین انسان به فضا با موفقیت پایان پذیرد، کمیسیون مربوطه متن گزارش خبری در مورد انجام نخستین پرواز انسان به فضا را با سه شکل مختلف تهیه و برای خبرگزاری تاس (خبرگزاری رسمی دولت شوروی در آن زمان) فرستاد:

یک- درباره پرواز موفقیت‌آمیز (فوراً بعد از رسیدن اعلام می‌شود)

دو- درباره فرود موفقیت‌آمیز (فوراً بعد از فرود)

سه- درباره فرود اضطراری در اقیانوس یا سرزمین بیگانه با خواهش کمک به فضانورد

۳ آوریل سه نفری که نامزد نخستین پرواز بودند یعنی یوری گاگارین، گرمان تیتف و گریگوری نلیبوف سخنان قبل از پرتاب خود را در نوار ضبط‌صوت ضبط کردند.

مطلب کامل را در اینجا بخوانید.