هفته گذشته با خبر شوکه کننده‌ای همراه بود؛ مرتضی‌براری فردی از اعماق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حکم جهرمی، سکانداری سازمان فضایی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران فضایی کشور را در دست گرفت و محسن بهرامی پس از تنها دو سال زعامت این سازمان خداحافظی کرد. عمر کوتاه مدیریتی و تغییرات پی در پی ریاست سازمان فضایی امر جدیدی نیست چرا که این سازمان از بدو تاسیس تا کنون یکی از لغزنده‌ترین صندلی‌های مدیریتی را در نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است.