عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست جدیدا کشف بزرگی کرده اند که نیوتن هم انگشت به دهن مانده است و از کشف مهم تر راه حلی است که برای رفع آلودگی هوا ارائه داده اند که می توان گفت رئیس جمهور سابق که متخصص در ارائه راه حل های مافوق بشری بود هم باید برود تو صف. حضرت عیسی کلانتری که مدارک تحصیلی فوق لیسانس فیزیولوژی زراعی از دانشگاه نبراسکا و دکتری فیزیولوژی و بیوشیمی محصولات زراعی از دانشگاه ایالتی آیوا آمریکا را در جیب دارد فرموده اند "گازوئیل و ماشین‌ها دو عامل آلودگی هوا هستند؛ نه می‌توانیم جلوی رفت و آمد ماشین‌ها را بگیریم و نه بدون گازوئیل می‌توانیم زندگی کنیم."

ایشان ضمن اعتراف به ناتوانی دولت برای سر و سامان دادن به هوای آلوده، راه حل استثنایی خود را ارائه داده اند: "باید دعا کنیم باد بیاید تا آلودگی‌ها را جابجا کند"

نمی دانم ایشان در کدام دانشگاه این راه حل را یافته اند، دانشگاه نبراسکا یا دانشگاه ایالتی آیوا.  واقعا ببینید چه افراد خردمندی اداره امور را بر عهده دارند!