آخرین سفینه سری «1کا» با شماره 6 ساعت 10:45:19 روز 22 دسامبر 1960 به وقت مسکو پرتاب شد. مسافرین این سفینه سگ‌هایی به نام«ژمچوشنایا» و «ژولکا» و چند موش‌خرما و حیوانات و حشرات دیگر بودند. سفینه به دلیل خرابی دستگاه مولد گاز طبقه سوم در ثانیه 425 بعد از پرتاب و به دلیل روشن شدن اضطراری موتور در ثانیه 432 تنها به ارتفاع 214 کیلومتر رسید و سپس دستگاه فرودی در ناحیه کراسنایارد در 60 کیلومتری شهر تور با موفقیت فرود آمد.

ادامه مطلب ...