چندی پیش در روستای "کفچرین" استان ارومیه یک دبیرستان دوره اول به نام "دکتر فیروز نادری" تأسیس شد. این مدرسه اولین دبیرستان دوره اول در این روستا محسوب می‌شود و تا سال گذشته تنها یک دبستان در این روستا وجود داشت. نکته جالب‌توجه در رابطه با این مدرسه این است که واکنش فیروز نادری را نیز در پی داشته است.

این دانشمند ایرانی ناسا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روستای کفچرین در نزدیکی ارومیه در استان آذربایجان در ایران، پیش‌ازاین هیچ کلاسی برای پایه‌های بالاتر از ششم تأسیس نشده بود.

ادامه مطلب