غلام‌محمد زارعی عضو ناظر مجلس در شورای عالی فضایی با انتقاد از تشکیل نشدن جلسات شورای عالی فضایی، گفت:«جلسات شورای عالی فضایی باید مرتب تشکیل شود، زیرا در این جلسات تصمیم‌گیری‌های مهمی در حوزه فضایی اتخاذ می‌شود، اما متأسفانه این جلسات به طور مرتب برگزار نمی‌شود.»

وی بابیان اینکه مجلس بر تشکیل شورای عالی فضایی نظارت ویژه دارد، اظهار داشت:«اگر موضوعی در جلسات شورای عالی فضایی مطرح شود، به‌طورقطع آن را در مجلس جهت قانون‌گذاری و تسهیل در امور پیگیری می‌کنیم.»

عضو ناظر مجلس در شورای عالی فضایی، اضافه کرد:«می‌بایست کار مشترکی اعضای شورای عالی فضایی و نمایندگان مجلس صورت گیرد، بنده از این بابت گلایه‌‌مندم که واقعاً نمی‌دانم آخرین جلسه شورای عالی فضایی چه زمانی تشکیل‌شده است، زیرا برنامه مشخصی در برگزاری جلسات وجود ندارد.»

زارعی با تأکید بر اینکه جلسات شورای عالی فضایی برحسب ضرورت می‌بایست تشکیل شود، گفت:«جلسات شورای عالی فضایی از سال گذشته تاکنون دو بار بیشتر تشکیل نشده است که ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم.»

ادامه مطلب