مصاحبه ای در ماهنامه مرز های بیکران فضا در اردیبهشت 1370 به چاپ رسید و به جرات می توانم بگویم در تاریخ مطبوعات ایران سابقه نداشت. چون برای اولین و آخرین بار، یک نشریه ایرانی با فضانوردی در ایستگاه فضایی مصاحبه می کرد.

مقدمات این مصاحبه از مدت ها قبل ریخته شد. با توافقی که با نمایندگی خبرگزاری نووستی آن زمان به عمل آوردیم قرار شد با پرداخت هزینه ها، سوالاتی را به زبان انگلیسی تهیه و به آنها بدهیم. خبرگزاری هم متن سولات را به مسکو بفرستد و بعد از دریافت جواب، آنرا به ما تحویل دهد. با توجه به اهمیت موضوع، برای طرح سوالات، با استاد ارجمندم فریدون صدیقی که در آن روزگار دبیر سرویس فرهنگی هنری روزنامه کیهان بود به مشورت نشستم. ایشان که در همان زمان هم از اساتید مسلم روزنامه نگاری بودند، 26 سوال طرح کردند که به دلیل زمان اختصاص داده شده به این مصاحبه در وقت تماس مرکز هدایت پرواز با مجتمع مداری میر، 10 سوال آن توسط کارشناسان مرکز انتخاب و بعد از ترجمه به زبان روسی برای مانارف خوانده شد.

نوار کاست ضبط شده این مصاحبه به همراه ترجمه فارسی آن توسط دفتر خبرگزاری نووستی در تهران به ما تحویل گردید. آقای کریمیان که آن موقع سردبیری ماهنامه صنعت چاپ را بر عهده داشت، از ابتکاری که کرده بودیم خیلی خوشش آمد و مقدمه زیبایی بر این مصاحبه نوشت و  تیتری برای آن انتخاب کرد. متن مصاحبه به اضافه کردن متن هایی درباره مانارف، وقایع مربوط به میر و غیره تکمیل شد و به صورت یک مطلب جذاب و خواندنی با عنوان « 10 پرسش از زمین، 10 پاسخ از فضا » در ماهنامه به چاپ رسید.

متن این مصاحبه را در اینجا بخوانید.