در خبری با عنوان "با بودجه ساخت سردر دانشگاه شریف، چه فعالیت‌های فضایی در خود دانشگاه می‌توانست صورت بگیرد؟" در تارنمای اسپاش* خواندم که برای ساخت سردر جدید دانشگاه صنعتی شریف سه میلیارد تومان هزینه شده است.

این مطلب مرا به یاد شعر معروف شاعر بلند مرتبه مان سعدی علیه الرحمه که می فرماید: " خانه از پای بست ویران است/ خواجه در فکر نقش ایوان است" انداخت! جدای تحلیلی جالب و تفکر برانگیزی که ذیل این عنوان آمده و هزینه پرتاب ماهواره های مختلف را بررسی و با مخارج این سردر مقایسه کرده،به نظر من باید نکات دیگری را هم مورد توجه قرار داد.

هیچکس نمی تواند در این ادعا که یکی از پایه های فناوری فضایی جهان، روسیه است شک کند. بنده به دلیل اقامت طولانی در این کشور و ارتباط با فضانوردان و کارشناسان فضایی آن دیار، بار ها سعادت بازدید از بسیاری از موسسات، شرکت ها و ارگان های مربوط به صنایع و فناوری های روسیه را داشته ام. هیچ یک از این موسسات ظاهر آنچنان با عظمتی ندارند. حتی ورودی محقر برخی از آنها در مرحله اول انسان را به شک می اندازد که آیا نشانی را درست آمده ام؟! دیوار های آجری با قدمتی بعضا بیش از نیم قرن و در های آهنی یا چوبی کهنه، ظاهرا هیچ نسبتی با آنچه در ورای آنها اتفاق می افتد را ندارد.  دوستانی که برحسب اتفاق از چنین مکان هایی بازدید کرده اند می توانند صحت سخنان مرا شهادت دهند. از شهرک ستارگان که تاکنون بیش از 500 نفر را برای سفر به فضا در آن آموزش دیده اند تا شرکت های عظیم صنایع فضایی مانند انرگیا و زوزدا که سازندگان ناو های کیهانی و تجهیزات فضایی هستند. این امر در مورد دانشگاه های مربوط به این فناوری هم صدق می کند.

ادامه مطلب