روز چهارشنبه 19 مهرماه نشستی در کانون فرهنگی روح الله با عنوان "کشف دنیا های جدید؛ از تخیل تا واقعیت" با سخنرانی استاد محمد قصاع نویسنده، مترجم و پژوهشگر برجسته ادبیات علمی تخیلی برگزار خواهد شد. مسلما حضور استاد قصاع و تحلیل های ایشان در مورد کشف دنیا های جدید در ادبیات علمی تخیلی از ویژگی های فوق العاده برخوردار است.

با این نشست، نمایشگاهی با عنوان "فضا به روایت آرباتی ها" نیز همراه خواهد بود که شامل 40 اثر هنری زیبا از یک نقاش روس درباره تاریخ فضانوردی است.

علاقمندان را به حضور در این مراسم بی سابقه در ایران دعوت می کنیم.