اگر سری به صفحات جستجو در اینترنت بزنید و دنبال خبر هایی تحت کلمات"ماموران شهرداری و دستفروش" بگردید، به خبرهای متعددی برخورد خواهید کرد که نشانگر حمله دلیر مردان شهرداری شهر های مختلف به زن و مرد و پیر و جوان دستفروش خواهد بود. 
آنچه می بینید تنها گوشه کوچکی از تیتر های خبری عملیات ماموران شهرداری با دستفروشان بینوایی است که برای لقمه ای نان تن به این کار داده اند.

ضرب‌وشتم دستفروش توسط مأموران شهرداری در ارومیه

درگیری مامور سد معبر با زن دستفروش در فومن

مرگ یک دست فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری قم

ضرب‌وشتم کارگران یک کارواش توسط مأموران شهرداری تهران

درگیری شدید ماموران شهرداری تهران با یک دستفروش

ضرب‌وشتم نوجوان دستفروش تالشی توسط ماموران شهرداری

خودسوزی دستفروش خرمشهری در اعتراض به شهرداری

درگیری شدید ماموران شهرداری با دستفروشان در بندرعباس

روایت کشته شدن یک دست فروش با پنجه بوکس ماموران شهرداری تهران

مأمور شهرداری گرگان هنگام درگیری با دست‌فروشان کشته شد

ضرب و شتم شدید دانشجوی دستفروش اهوازی توسط ماموران شهرداری