به دنبال فوت نابغه ریاضی مرحوم مریم میرزاخانی شورای شهر تهران تصمیم گرفته بود خیابان طوس، معبری در نزدیکی مدرسه تیزهوشانی که وی در آن تحصیل کرده به نام وی نامگذاری شود تا به عقیده آنها، دانش آموزان این مدرسه بدانند در سال‌های دور یکی از ۱۰ نخبه برتر دنیا در این مدرسه تحصیل کرده است اما مهندس میرزاخانی پدر وی با این کار مخالفت کرد. مهندس میرزاخانی مسئول خیریه رعد که سابقه ۳۰ ساله در حوزه آموزش و کارآفرینی معلولان و جانبازان دارد گفته بود: باید بجای اسطوره سازی، الگوسازی شود و نباید از دختر وی اسطوره دست نیافتنی ساخت که قابل تکرار نباشد. وی گفته بود: مگر نامگذاری خیابانی بنام امیرکبیر کمکی در شناخت امیرکبیر داشته است که نامگذاری معبری به نام فرزند وی چنین کاربردی را داشته باشد؟

جالب آن که وقتی نماینده شورای شهر تهران به وی می گوید با وجود عدم رضایت، اگر شورا این نامگذاری را انجام دهد مخالفتی دارید یا خیر، که مهندس میرزاخانی با کمال متانت پاسخ دادند شما در جایگاه قدرت هستید و می توانید این کار را بکنید اما ما راضی به این کار نیستیم حتی در زمانی که مرحوم مریم میرزاخانی در ایران بود و دولتمردان آن زمان قصد داشتند مکان یا معبری را به نام وی کنند راضی نبود و آن را درست نمی دانست. حتی بسیاری از جایگاه های علمی خود را پنهان می کرد زیرا همیشه از حس خودبزرگ‌بینی پرهیز داشت.