سفینه فضایی سایوز ام.اس-9 سرانجام پس از سفر پرماجرا و پردردسر 197 روزه در ساعت 0502 روز امروز (بوقت گرینویچ) در بیابان های پر از برف قزاقستان فرود آمد. مرکز هدایت پرواز از لحظه خداحافظی فضانوردان در ایستگاه فضایی تا دقایقی بعد از فرود، بطور مستقیم و لحظه به لحظه، بازگشت فضانوردان را نشان می داد. پس از نشستن سایوز، اعضای گروه نجات با باز کردن دریچه بالایی ناو، به سراغ فضانوردان رفتند. نخست سرگئی پروکوپیف، فرمانده سفینه را بیرون آوردند. بعد از قرار دادن او روی صندلی مخصوص و معاینه، سراغ سرنا آنیون چنسلور فضانورد آمریکایی رفتند که چند روز قبل گزارش لخته شدن خون در شاهرگش گزارش شده بود. ظاهرا بیرون آوردن او دشوار بود و با زحمت انجام دادند. 

ادامه خبر