روز 14 نوامبر 1969 سه کیهان‌نورد به نامهای کنراد، گوردون و بین، با هدف انجام دومین سفر انسان به کره ماه، با سفینه آپولو-12 سکوی پرتاب در مرکز فضایی کندی را به مقصد ماه ترک گفتند.

در زمان پرتاب آپولو 12، آسمان فلوریدا ابری بود. صاعقه دو بار به موشک بالابرنده اصابت کرد. یک بار در سی و ششمین و یک بار در پنجاه و دومین ثانیه بعد از پرتاب. ولی مشکلی ایجاد نکرد.

اما نکته جالب در ایران این بود که پرتاب آپولو-12 باعث گرمی بازار قهوه خانه‌ها شده بود. در آن زمان بسیاری از مردم تلویزیون نداشتند و یکی از دلایل جمع شدن مردم در قهوه خانه‌ها وجود همین جعبه جادویی بود. قهوه خانه‌ها در ساعات پخش بعضی برنامه‌های جالب و یا سریال‌های تلویزیونی شلوغ می‌شد و صاحبان قهوه‌خانه با قرار دادن تلویزیون در محل کار خود به گرمی بازارشان اضافه می‌کردند. از جمله برنامه‌هایی که در آن دوره مورد توجه مردم قرار گرفت گزارش و خبرهای مربوط به سفر فضانوردان به ماه بود. بر اساس خبر روزنامه‌های آن دوران، پخش گزارش سفر آپولو-12 منجر به شکستن رکورد فروش چای در قهوه خانه‌ها شده بود!

ادامه مطلب