این 11 نفر فضانوردان سفینه‌های "وستک" و "وسخد" هستند که در سه گروه متفاوت انتخاب شدند و وضعیت‌های مختلفی پیدا کردند. تمامی نظامی‌های این عکس از اعضای گروه 20 نفره‌ای هستند که به عنوان نخستین فضانوردان شوروی بعد از طی مراحل بسیار سخت و پیچیده گزینش شدند.

از آن بیست تن تنها 13 نفرشان توانستند به مدار زمین سفر کنند و بقیه سالیان سال حتی اسمشان هم پنهان بود و بالاخره از دور خارج شدند و اما این 8 تن که می‌شود گفت خوشبخت‌ترین‌ها بودند چون برای سفر به فضا انتظار زیادی هم نکشیدند گرچه سرنوشت‌های تلخ و شیرین گوناگونی پیدا کردند.

ادامه مطلب