به نظر شما حرفم حق هست یا خیر؟ لطفا رک و پوست کنده و صادقانه پاسخ دهید.

امروز و در جریان نوشتن مقدمه ای بر کتابم درباره ناو سایوز, یک مرتبه بیاد آوردم که من تحقیق و ترویج فضانوردی را تقریبا 50 سال قبل – یعنی قریب به نیم قرن قبل- شروع کرده ام و سوالی به ذهنم آمد: اگر نیم قرن قبل بجای ترویج فضانوردی, سبزی فروشی یا قصابی باز کرده بودم و مسئولان فناوری فضایی در ایران می دانستند اجناس عرضه شده در سبزی فروشی و یا قصابی ام کیفیت خوبی دارد آیا مشتری دائمی من نمی شدند؟