روسکاسموس سازمان فضانوردی روسیه به مناسبت 12 آوریل, روز جهانی کیهان نوردی, کنفرانسی علمی کاربردی را با نام "چشم انداز توسعه فضانوردی روسی" در ودنخا - بزرگترین و مدرن ترین موزه و مجموعه آموزشی موضوعی روسیه – برگزار کرد.

در این کنفرانس، مهندسان و طراحان جوان "روسکاسموس" همچنین نمایندگانی از دانشگاه های پیشرو و انجمن های نوآورانه، طرح ها و دستاورد های علمی و عملی در جهت توسعه فناوری های فضایی و برنامه های خود برای طرح های آینده فضایی را ارائه دادند. علاوه بر این، برنامه ریزی و مکانیسم هایی را برای حمایت از پروژه های فناوری های نوآورانه، در صنعت داخلی و چشم انداز برای توسعه همکاری های بین المللی در زمینه اکتشافات فضایی مورد بحث قرار گرفت.

ادامه مطلب