به‌تازگی رقابت فضایی جدیدی، برای ساخت و بهره‌برداری از ماهواره‌های بسیار کوچک آغاز شده است. اندازه هریک از این ماهواره‌ها ممکن است کوچک‌تر از یک جعبه کفش باشد و صفحات خورشیدی و آنتن‌هایی از آنها بیرون می‌زند.

قرار دادن تعداد زیادی از این ماهواره‌ها در مدار زمین این امکان را فراهم می‌کند که با حسگرهای کوچکشان شرایط جو زمین و سطح آن را با چنان دقتی اندازه بگیرند که پیش‌بینی‌های هواشناسی و تغییرات اقلیمی آینده به میزان قابل توجهی بهتر شود. حتی همین حالا هم این ماهواره‌ها شروع به پرکردن خلأ موجود در سامانه‌های مشاهداتی زمین کرده‌اند. این سامانه‌ها اکنون متشکل از ماهواره‌های بسیار گران‌قیمت‌تر دولتی است، اما ممکن است در نهایت روزی چنین ماهواره‌هایی کاملا کنار گذاشته شوند.

ادامه مطلب